A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết luận giám sát đối với Đảng ủy Cục Hậu cần

QPTĐ-Sáng 11-9, Đoàn giám sát của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông báo kết luận giám sát đối với Đảng ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần theo Điểm 2, Điều 30, Điều lệ Đảng. Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kết luận hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 1619-QĐ/ĐU ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về giám sát chuyên đề tập thể Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; mốc thời gian giám sát từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2023; sau khi xem xét báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kết luận: Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Cục Hậu cần đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng; tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; đồng thời tổ chức học tập cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Cục bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Đảng ủy Cục đã thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy, chi bộ chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế đã đề ra; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, đưa vào nguồn kết nạp Đảng những quần chúng ưu tú; qua rà soát, đánh giá chất lượng, toàn Đảng bộ không có đảng viên vi phạm tư cách phải xem xét, đưa ra khỏi Đảng. Đảng ủy Cục Hậu cần đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII); Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 34 NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; lồng ghép được việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, kết luận trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ định kỳ và trong đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng. Xây dựng đầy đủ kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy, đồng thời, chỉ đạo đảng viên xây dựng đăng ký phấn đấu thực hiện. Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra đơn thư khiếu kiện và dư luận xấu trong cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ và HĐQN trong tham gia xây dựng Đảng; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; luôn quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng, gương mẫu, nêu gương trước tập thể, chấp hành nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, kết luận cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác tham mưu; việc phân công cấp ủy viên phụ trách, việc quản lý giáo dục và rèn luyện đảng viên; chất lượng sinh hoạt tự phê bình của một số chi bộ có thời điểm chất lượng chưa cao…

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn của tập thể Đảng ủy Cục, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả, thành tích tiêu biểu trong thời gian qua, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Những tồn tại, hạn chế mà trong thông báo đã nêu, đề nghị Đảng ủy Cục xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, thời gian và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh yêu cầu, Đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Cục Hậu cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của cấp ủy, chỉ huy các cấp; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cần tích cực, chủ động, sâu sát, trách nhiệm hơn nữa trong tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác hậu cần, đời sống và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 09 của Thành ủy Hà Nội. Phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho các đồng chí đảng ủy viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các phòng, ban trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm, chấp hành sự phân công của tổ chức, chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm. Phát huy vai trò của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo trong phối hợp công tác, tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh về thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, kế hoạch giáo dục chính trị; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, tình hình cơ quan, đơn vị, công tác bảo đảm kho, trạm an toàn tuyệt đối; duy trì và thực hiện nền nếp chính quy trong cơ quan, nắm và quản lý chắc tình hình tư tưởng, nhất là các bộ phận công tác xa đơn vị, các phân đội trực thuộc, không để xảy ra vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Văn Tuân


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ