A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

* Ngày 7-12, Đảng ủy Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự, phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Năm 2023, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo đào tạo, bồi dưỡng 36 nhóm đối tượng, tổ chức 171 lớp với 16.275 học viên, sinh viên. Trong đó, đào tạo các đối tượng thường xuyên là 1.438 học viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là 1.985 học viên; giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh, sinh viên cho 12.852 học sinh, sinh viên. Nhà trường duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tìm kiếm cứu nạn; chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; huấn luyện, diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nền nếp; chất lượng ra nghị quyết của các cấp ủy được nâng lên; nội bộ đoàn kết thống nhất; dân chủ được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được giữ vững.

Hội nghị Đảng ủy Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Năm 2024, Đảng ủy Trường Quân sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật. Chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; xây dựng Nhà trường vững mạnh về chính trị; tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm đối với công tác giáo dục chính trị quản lý định hướng tư tưởng…

Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh yêu cầu, trong năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên về công tác giáo dục- đào tạo; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Làm tốt công tác nắm, quản lý, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; hoàn thành tốt chỉ tiêu nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, chất lượng…

* Ngày 7/12, Đảng uỷ Quân sự huyện Quốc Oai đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Quân sự huyện Quốc Oai.

Trong năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành với chất lượng tốt. Tiêu biểu như: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; làm tốt công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và cứu hộ cứu nạn; công tác huấn luyện, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả tốt; thực hiện tốt Chương trình 09 của Thành ủy về xây dựng trụ sở Ban CHQS xã. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được chú trọng; năm 2023 đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 3.258 người.

Năm 2024, Đảng ủy Quân sự huyện xác định tập trung lãnh đạo: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng; quyết liệt triển khai các chỉ tiêu trong Chương trình số 09-CTr/TU của Thành uỷ về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo 6 xã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; tham gia hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả cao; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động tham mưu phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ.

* Chiều 7-12, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng đã bám sát nghị quyết lãnh đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn, lãnh đạo cơ quan triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện các mặt công tác được giao. Nổi bật là tham mưu với Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Bộ Tư lệnh hoàn thành 100% nội dung kế hoạch đã đề ra; các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, quy định, xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Qua đó, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong năm đã hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc tiến hành kiểm tra, giám sát 93 tổ chức đảng, 664 đảng viên, có 185 đồng chí là cấp ủy viên các cấp theo Điều 30, 32 Điều lệ Đảng đạt 100% kế hoạch. Tham mưu với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 1 tập thể, 2 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Đồng thời, tham mưu giúp Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh kiểm tra, giám sát 10 Đảng ủy Quân sự, 18 cán bộ chủ trì Ban CHQS quận, huyện; 16 Đảng ủy và 32 cán bộ chủ trì xã, phường, thị trấn, đơn vị tự vệ về tham mưu lãnh đạo, thực hiện Chương trình số 09 của Thành ủy; giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát năm 2022 đối với 14 Đảng ủy Quân sự…

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy  Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ Cơ quan Kiểm tra Đảng. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí yêu cầu Chi bộ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình về tổ chức đảng và việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiểm tra, phát hiện các tổ chức Đảng và đảng viên ngay từ khi chưa có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa; tham gia ý kiến trong thẩm định về nhân sự công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo theo đúng quy định; tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh lần thứ III, các chương trình công tác của Đảng ủy Bộ Tư lệnh nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng “Chi bộ bốn tốt” thực chất, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện.

T.Đông-H.Thu-T.Đức


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ