A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quận Ba Đình: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

QPTĐ-Xác định công tác xây dựng lực lượng là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong những năm qua, Ban CHQS quận Ba Đình đã tham mưu với UBND quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cơ cấu hợp lý, chất lượng cao

Trao Quyết định cho công dân tham gia nghĩa vụ dân quân.

Để làm tốt công tác xây dựng lực lượng, Ban CHQS quận đã tham mưu với UBND quận ban hành Chỉ thị và xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng DQTV, đảm bảo có số lượng hợp lý, chất lượng cao, đúng, đủ cơ cấu thành phần lực lượng theo quy định. Chỉ đạo các phường, các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban CHQS đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và tiêu chuẩn quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV trong thời bình bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, có nền nếp, làm cơ sở để mở rộng quy mô lực lượng trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từ đó, làm tốt các bước tuyển chọn, kết nạp DQTV mới và có kế hoạch luân phiên cho ra từ 20-25% theo quy định. Ban CHQS quận đã kịp thời tham mưu, kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ quân sự phường được biên chế đầy đủ theo quy định. Các đồng chí Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng cơ bản được đào tạo ngành quân sự cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kỹ năng, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, thực hiện tốt khâu tuyển chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, độ tin cậy và năng lực vào lực lượng DQTV.

Thượng tá Vương Đăng Ninh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS quận cho biết: “Đến nay lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn quận được xây dựng, bảo đảm đúng về số lượng, chất lượng cao, đi vào hoạt động có hiệu quả, nền nếp. Theo đó, hiện nay tổng số đầu mối DQTV trên địa bàn quận gồm 82 đơn vị, gồm 14 Ban CHQS phường và 68 Ban CHQS các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 1,3% dân số toàn quận. Chất lượng chính trị của lực lượng DQTV không ngừng được nâng lên. Cụ thể, có 734 đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 26,29%, 1879 đoàn viên đạt 67, 32%. Với phương châm số lượng thích hợp, chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, các đơn vị tự vệ của cơ quan, đơn vị luôn bảo đảm đủ lực lượng tự vệ thích ứng, sát với yêu cầu nhiệm xây dựng lực lượng phù hợp tình hình chính trị, xã hội của từng địa phương”.

Hằng năm, Ban CHQS quận luôn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ đúng theo chương trình cơ bản cho từng đối tượng sát với tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Thường xuyên tổ chức đăng ký, quản lý độ tuổi dân quân, tổ chức và tham gia tập huấn, huấn luyện Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, các Tổ trưởng binh chủng. Trong huấn luyện thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, Ban CHQS quận coi trọng huấn luyện nâng cao trình độ công tác chỉ huy, tổ chức hiệp đồng tác chiến đối với khẩu đội, tiểu đội; nâng cao tính cơ động, rèn luyện thể lực cho các lực lượng, nhất là lực lượng dân quân thường trực, dân quân tự vệ phòng không, pháo binh. Qua đó, giúp các cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thuần thục kỹ chiến thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế.

Phát huy vai trò nòng cốt ở địa phương cơ sở

Dân quân quận Ba Đình tham gia diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Là lực lượng vừa tham gia lao động sản xuất, vừa tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn khi có tình huống xảy ra, những năm qua, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quận Ba Đình đặc biệt quan tâm, chú trọng. Ban CHQS quận đã tích cực tham mưu cho UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các địa phương tăng cường sự quản lý, điều hành, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Ngay sau khi Luật Dân quân tự vệ có hiệu lực, đã tổ chức tập huấn, triển khai chặt chẽ xuống cơ sở tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang quận.

Trong thời gian qua, lực lượng DQTV luôn được cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đánh giá cao về sự cần thiết, khả năng hoạt động thiết thực hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đồng thời là nơi cung cấp cán bộ nguồn cho tổ dân phố, khu dân cư. Việc xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn quận ngày càng gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh; xây dựng xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc. Cùng với thực hiện công tác huấn luyện, Ban CHQS quận đã chỉ đạo các đơn vị DQTV tổ chức triển khai thực hiện nghiêm quy định chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tăng cường bảo vệ các sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm lớn trên địa bàn Thủ đô. Năm 2022 đã tổ chức 13 đợt trực sẵn sàng chiến đấu tăng cường với trên 26 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ DQTV trực và ứng trực; 10 tháng đầu năm 2023 tổ chức 07 đợt trực sẵn sàng chiến đấu tăng cường với trên 12 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ DQTV trực và ứng trực sẵn sàng chiến đấu.

Huấn luyện Dân quân pháo binh.

Với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, lực lượng DQTV trên địa bàn quận thực sự trở thành công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân ở địa phương cơ sở. Bên cạnh đó, lực lượng DQTV còn phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào quần chúng nhân dân tự quản, xây dựng cơ sở an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuần tra canh gác bảo vệ địa bàn.

Thượng tá Vương Đăng Ninh cho biết thêm: Để phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DTQV trong thời gian tới, Ban CHQS quận xác định tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt coi trọng việc xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; thường xuyên chăm lo, giáo dục cán bộ, chiến sĩ DTQV nắm vững mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Qua đó, từng bước xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, làm nòng cốt thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đức Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ