A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân

Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập năm 2020

QPTĐ-Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, trình độ làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, khả năng SSCĐ của LLVT, qua đó củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020.

Cấp phát vũ khí, trang bị trong thực binh huy động lực lượng dân quân phường.

Theo dõi cuộc diễn tập chiến đầu phòng thủ của phường Hạ Đình, chúng tôi nhận thấy, các thành phần tham gia diễn tập hiệp đồng rất chặt chẽ, thể hiện được sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ từ tổ chức chuẩn bị chiến đấu tới phần thực hành chiến đấu. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Lan Hương, Bí thư Đảng ủy phường Hạ Đình cho biết: Diễn tập chiến đấu phòng thủ được chúng tôi xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm. Từ đó, chúng tôi bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, Ban chỉ đạo diễn tập của quận; sự hướng dẫn tận tình của các ban, ngành, đoàn thể quận, đặc biệt là Ban CHQS quận để ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cuộc diễn tập. 

Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, chúng tôi tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xác định ý chí, quyết tâm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang trong toàn phường; làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng các văn bản, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong chuẩn bị và thực hành diễn tập. Ngoài ra, phường tranh thủ sự giúp đỡ của Ban CHQS quận trong công tác quán triệt, triển khai, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập; huy động các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đúng đối tượng, kịp thời, chu đáo, chặt chẽ. 

Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng về quốc phòng-an ninh, chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Đối với phần thực binh “thực hành mở rộng lực lượng dân quân trong trạng thái SSCĐ toàn bộ”, 283 đồng chí tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng bộ phận thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Từ bộ phận tiếp nhận, với nhiệm vụ hướng dẫn trình tự công việc thực hiện tại bộ phận, giới thiệu địa hình, tiếp nhận giấy triệu tập, hồ sơ Đảng, Đoàn, đăng ký tiếp nhận lực lượng, cấp phát trang phục đến việc cấp phát vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân cơ động… 

Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hạ Đình cho biết: Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm nay, nội dung thực binh bảo đảm sát thực tế, đúng ý định của Ban chỉ đạo diễn tập quận. Qua diễn tập, lực lượng dân quân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. 

Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu, đề ra. Hành động của các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tình huống diễn tập thực binh được xây dựng hợp lý, sát tình hình thực tế tại địa phương. Cuộc diễn tập đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, như khẳng định của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường: Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường năm 2020 là dịp để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp tham gia, xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng-an ninh. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tích cực tuyên truyền tới toàn dân về tầm quan trọng của việc giữ vững ổn định tình hình, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng thế quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Việt Dũng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ