A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương

QPTĐ-Sáng 11-7, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 791- NQ/QUTW, ngày 30/12/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trung tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, công tác khoa học quân sự đã có chuyển biến tích cực, toàn diện, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 1061- NQ/ĐU, ngày 27/6/2013 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự  đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Cùng với việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình và kế hoạch, Đảng ủy Bộ Tư lệnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan và Báo Quốc phòng Thủ đô kịp thời đăng tải, phổ biến nội dung Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và kết quả tổ chức các mặt hoạt động công tác khoa học quân sự của Bộ Tư lệnh, thông qua các phóng sự, phim tài liệu, tin, bài phản ánh, giới thiệu các đề tài, sáng kiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác khoa học quân sự. Công tác quản lý, tổ chức điều hành cho nhiệm vụ khoa học quân sự thực hiện theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Các chương trình, nhiệm vụ và đề tài khoa học được triển khai thực hiện luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể trong hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương, các cơ quan, đơn vị đã có 4 đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng; 11 đề tài cấp Thành phố; 4 đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu và 25 đề tài khoa học cấp Bộ Tư lệnh được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc. Các đơn vị đã có hơn 5 nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào huấn luyện, SSCĐ, giáo dục và đào tạo. Tiềm lực khoa học quân sự của Bộ Tư lệnh ngày càng được chăm lo xây dựng, đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học được đào tạo cơ bản, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Các sản phẩm tạo ra từ hoạt động nghiên cứu khoa học bảo đảm có chất lượng, có giá trị thực tiễn cao, nhiều sản phẩm được triển khai ứng dụng rộng rãi, góp phần thiết thực xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Triển đánh giá cao cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ huy, tổ chức điều hành đối với công tác khoa học quân sự. Trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh và của cấp ủy các cơ quan, đơn vị, Nhà trường hằng năm, hàng tháng và quý đều đề cập nội dung, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác khoa học quân sự một cách nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô trong tình hình mới. Để lãnh đạo chất lượng, hiệu quả công tác khoa học quân sự trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh yêu cầu: Cấp ủy đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 791 của Quân ủy Trung ương; bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nắm chắc nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện có hiệu quả công tác khoa học quân sự; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn; nghiên cứu những vấn đề về tổ chức, xây dựng, sử dụng, hoạt động tác chiến của Bộ Tư lệnh trong tác chiến bảo vệ Tổ quốc; biên soạn và in ấn các công trình lịch sử; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang Thủ đô.

Văn Tuân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ