A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Cục Kỹ Thuật

Nêu cao trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình

QPTĐ-Sáng ngày 21-6, Đảng ủy Cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên về công tác xây dựng Đảng. Cụ thể: Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã xây dựng và ban hành 8 quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục, qua đó phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao tự phê bình và phê bình, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phát huy tốt phẩm chất nói đi đôi với làm, tích cực đấu tranh, phê bình thẳng thắn, trung thực không có biểu hiện né tránh, nể nang... Để thực hiện tốt nội dung tự phê bình và phê bình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Cục đã cụ thể hóa nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản, kế hoạch, chương trình hành động; xác định đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Cấp ủy Đảng các cấp thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần củng cố, giữ vững kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Giới thiệu tính năng nổi bật của trang thiết bị kỹ thuật.

Có thể khẳng định, kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trần Đông

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ