A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

245 cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh năm 2022

QPTĐ-Sáng 4-7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh quận Hà Đông tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 245 đồng chí là cán bộ, giáo viên thuộc đối tượng 4, đang làm việc, công tác tại các nhà trường trên địa bàn quận.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng-an ninh; an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản của các luật và pháp luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thông qua chương trình học tập, nghiên cứu các chuyên đề, học viên cơ bản nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế-xã hội ở địa phương. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của cơ quan, đơn vị, nhà trường, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và các bộ, ngành về công tác quốc phòng-an ninh, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Hải

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ