A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, đưa Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW và Nghị quyết số 1369-NQ/ĐU vào thực tiễn

QPTĐ- Sau khi Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo được ban hành, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện  nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã ra Nghị quyết 1369- NQ/ĐU về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2023 và những năm tiếp theo. Bộ Tư lệnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Chương trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo và phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Chia sẻ về việc tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 1652 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 1369 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đại tá Phạm Đình Phong, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Cùng với việc học tập, quán triệt, chúng tôi phối hợp với Phòng Tuyên huấn, Báo Quốc phòng Thủ đô để tuyên truyền sâu rộng, kết hợp tuyên truyền trên phát thanh nội bộ. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Phòng Khoa học Quân sự theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị và định kỳ báo cáo thủ trưởng Bộ Tham mưu và thủ trưởng Bộ Tư lệnh về chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết”.

Qua theo dõi việc học tập nghị quyết, chúng tôi thấy cán bộ, đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ tham gia học tập với tinh thần trách nhiệm cao, thông qua việc tập trung lắng nghe, tiếp thu, ghi chép, nhớ và nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết. Từ đó làm cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu với cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. Đại úy Đinh Văn Công, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thiết giáp 47 chia sẻ: “Tiểu đoàn đã quán triệt, học tập nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh; xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, đề xuất các biện pháp thực hiện sát thực tế đơn vị. Sau học tập, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng, bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ, thiết thực, góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn”.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục  tuyên truyền, quán triệt 2 nghị quyết với hình thức phù hợp, đa dạng, hấp dẫn. Qua đó làm nổi bật những nội dung quan trọng của 2 nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 1369 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với những mục tiêu cụ thể giai đoạn từ 2023-2030 như: Phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, nghệ thuật tác chiến trong khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội phù hợp với chủ trương, đường lối, chiến lược quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội; thường xuyên cập nhật nội dung của hệ thống điều lệnh, điều lệ, biên soạn, chỉnh sửa, nâng cấp, giáo trình, tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học cho các đối tượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; ứng dụng thành quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và chiến đấu của cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu mua sắm, đưa vào biên chế một số chủng loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại, nâng cấp vũ khí, trang bị hiện có cho một số đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh… Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nghị quyết; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, người chỉ huy về chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học quân sự.

Phúc Nguyên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ