A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2020

 

QPTĐ-Trong những ngày qua, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2020.

Lãnh đạo quận Ba Đình trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác quốc phòng địa phương năm 2020.

Trong năm, Ban CHQS quận Thanh Xuân đã duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình, phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với chất lượng cao; xây dựng lực lượng DQTV ngày càng đi vào nền nếp, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đơn vị chú trọng phối hợp với công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Năm 2020, huyện Đông Anh đã hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, nổi bật là nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCĐ, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng, công tác hậu phương quân đội. Kết quả công tác quốc phòng địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện không ngừng được nâng lên.

Quận Hà Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quốc phòng địa phương, trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ quận vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch quốc phòng, quản lý Nhà nước về quốc phòng thường xuyên được coi trọng. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT quận không ngừng được nâng lên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức QP-AN được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong mọi tầng lớp nhân dân.

Trong năm 2020, Ban CHQS huyện Thạch Thất đã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các dịp lễ, tết; huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối trượng bảo đảm nội dung, chương trình. Phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, phục vụ các đối tượng về cách ly tại trường Đại học FPT, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội được các cấp đánh giá cao…

Năm 2020, công tác quốc phòng địa phương của huyện Thanh Oai được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện, trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân trên địa bàn; thực hiện tốt công tác rà soát, phúc tra, đăng ký, thống kê, sắp xếp, bổ sung quân nhân dự bị, nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Ban CHQS quận Bắc Từ Liêm đã chủ động, tích cực tham mưu với Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Tiêu biểu là hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức huấn luyện, hội thao cho các đối tượng; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; công tác chính sách hậu phương quân đội. Phong trào Thi đua Quyết thắng đã thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng LLVT quận vững mạnh…

Năm 2020, Ban CHQS huyện Thường Tín đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Tiêu biểu như: Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn; tổ chức 30 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, quân số tham gia 2.463 lượt người. Đơn vị đã tham gia 17 đợt trực, với 104 ngày với trên 45.700 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. 

Quận Long Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quốc phòng địa phương. Trong đó, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng KVPT quận vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch quốc phòng, quản lý Nhà nước về quốc phòng được chú trọng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biển kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân địa phương. 

Trong năm 2020, quận Đống Đa đã hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch công tác quốc phòng địa phương. Tiêu biểu là: Hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động quân nhân dự bị tham gia tập huấn, huấn luyện, kiểm tra bảo đảm quân số, an toàn tuyệt đối; chỉ đạo 4 phường diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020 đạt mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 4.072 lượt người; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021, huyện Đan phượng đã đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện toàn diện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, năng lực quản lý của bộ máy chính quyền về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng-an ninh…

Năm 2020, Ban CHQS huyện Thanh Trì đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu,  triển khai 26 đợt trực, huy động 37.700 lượt cán bộ, chiến sĩ trực và ứng trực bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn 46 đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch tác chiến phòng thủ; tổ chức luyện tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp đảm bảo an toàn, chất lượng. Hoàn thành chương trình tập huấn, huấn luyện công tác quân sự, dân quân tự vệ, thi học cụ sáng kiến tại 16 xã, thị trấn, 30 đơn vị đạt kết quả tốt.

Năm qua, Ban CHQS huyện Ứng Hòa đã tham mưu, thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, được cấp trên đánh giáo cao. Kết quả đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, có chiều sâu; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT không ngừng được nâng lên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện có nền nếp, hiệu quả; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ…
Năm 2020, quận Ba Đình đã lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, nổi bật như: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; công tác xây dựng và huấn luyện, nhất là huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm chất lượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chất lượng cao, tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt  58,3%; công tác giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, chính sách hậu phương có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện…

Trong năm qua, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của quận Hoàng Mai được triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt chương trình kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; công tác động viên quân nhân dự bị; tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về cách ly tại khu cách ly trên địa bàn; kịp thời ứng phó hiệu quả với các sự cố thiên tai, hỏa hoạn…, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

PV và CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 Covid-19 vượt biên

 Covid-19 vượt biên

Những ngày gần đây, thông tin dồn dập về những người dân từ nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào các tỉnh phía Nam, ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ