A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Tiểu đoàn 20

Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 124

QPTĐ-Với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực, cụ thể, sát thực tế, công tác giáo dục chính trị của Tiểu đoàn Trinh sát 20 đạt được nhiều kết quả, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá cao, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động của bộ đội trong thực hiện các nhiệm vụ. 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đó là kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tiểu đoàn 20 trong 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới".

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng việc áp dụng linh hoạt mọi hình thức để tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cụ thể: Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã chỉ đạo đơn vị thành lập Tổ cán bộ giảng dạy chính trị; duy trì nghiêm việc chuẩn bị và phê duyệt bài giảng chính trị theo đúng quy đinh. Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị luôn được Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, góp phần nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ chính trị. Chú trọng công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa tại đơn vị cơ sở. Hằng năm, đơn vị đều tổ chức kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động thông báo chính trị, thời sự và tổ chức Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật trong đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…  

Tiểu đoàn phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa tại đơn vị.

Thời gian tới, Đảng ủy Tiểu đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi, giúp cho cán bộ, chiến sĩ có lập trường kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng và phát huy phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng mẫu mực trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Trần Đông

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ