A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lan tỏa thực hiện Chỉ thị 05 ở Trung đoàn Bộ binh 692

QPTĐ-Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, lan tỏa sâu rộng trong đơn vị.

Huấn luyện sát thực tế chiến đấu ở Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301.

Những ngày này, tại trường bắn TB4, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692 “vượt nắng, thắng mưa” trên thao trường, tích cực luyện tập, quyết tâm thực hành bắn chiến đấu trong diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa của Sư đoàn Bộ binh 301 năm 2022 đạt kết quả cao nhất. Trong tình huống diễn tập, mặc dù bị hỏa lực địch bắn phá ác liệt, song cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 vẫn chiến đấu kiên cường, kịp thời tổ chức lực lượng, đẩy lùi các đợt tiến công của địch, kiên quyết chiến đấu ngăn chặn địch đột nhập. Hành động của các bộ phận khẩn trương, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả với Trung đoàn Pháo binh 452, Tiểu đoàn Thiết giáp 47 giữ vững trận địa phòng ngự… Sau mỗi “trận đánh”, ai nấy khuôn mặt sạm đen vì bụi và khói thuốc súng, thuốc nổ, áo ướt đẫm mồ hôi. Song tất cả đều phấn khởi vì “trận đánh” thắng lợi, 100% mục tiêu hỏa lực bị tiêu diệt ngay từ quả đạn đầu...

Có thể nói, Chỉ thị 05 ở Trung đoàn đã thực sự lan tỏa trong đơn vị. Để có được kết quả đó, Đảng ủy Trung đoàn thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động. Đảng ủy đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trung đoàn để học tập, quán triệt Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương “Về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định về những điều đảng viên không được làm… Đảng ủy cũng xác định các khâu đột phá, tập trung vào đổi mới phương pháp quản lý, chỉ huy đơn vị, duy trì kỷ luật, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn. Đồng thời, hàng năm, chỉ đạo 100% các Đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng kế hoạch, cán bộ, đảng viên, quần chúng viết bản đăng ký học tập và làm theo Bác với các tiêu chí, việc làm cụ thể, thiết thực, lấy kết quả hoàn thành là một trong những tiêu chí để đánh giá, nhận xét, phân loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng.
Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 692 cho biết: Để thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả thiết thực, Trung đoàn đã xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực hiện hệ thống tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với đó, Đảng ủy Trung đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Kết luận số 21 bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Trung đoàn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao…

Nhờ tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, Đảng ủy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả thiết thực. Là đơn vị chủ lực cơ động của Sư đoàn, Trung đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu và sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. 

Trong công tác huấn luyện, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 939-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết số 345-NQ/ĐU của Đảng ủy Sư đoàn về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo", các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện của cấp trên, Đảng ủy Trung đoàn và các cấp ủy, chi bộ đã cụ thể hóa và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tiễn, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Hàng năm, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đạt kết quả tốt; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 86% khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi. Hằng năm, lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập chiến thuật cấp phân đội, diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp; tham gia diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 2 cấp, có một tiểu đoàn bộ binh bắn chiến đấu của Sư đoàn đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Từ năm 2015 đến nay, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi’’; tham gia  hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức luôn đạt thứ hạng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 tích cực luyện tập, sẵn sàng tham gia thực hành bắn chiến đấu trong diễn tập của Sư đoàn Bộ binh 301 năm 2022.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn luôn là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Mới đây nhất, những ngày trung tuần tháng 9, Trung đoàn đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân thôn Thanh Hà (xã An Phú, huyện Mỹ Đức) phối hợp với các lực lượng thu hoạch hơn 70 ha lúa ngập úng do mưa lớn, đắp hơn 200 mét đê bao chống tràn ngăn lũ, được cấp ủy, chính quyền địa phương hết lòng biểu dương, khen ngợi.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao, đó cũng chính là việc làm thiết thực nhất để thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị.

Đức Trọng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ