A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và kết quả xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

QPTĐ-Ngày 17-10, Đoàn Công tác Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội do Đại tá Nguyễn Khắc Nhân, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) với Ban CHQS quận Hoàng Mai và huyện Đan Phượng.

Đại tá Nguyễn Khắc Nhân, Chủ nhiệm Chính trị quán triệt mục đích kiểm tra đối với Ban CHQS quận Hoàng Mai.

Trong buổi sáng, tại Ban CHQS quận Hoàng Mai, Đoàn Công tác đã kiểm tra hệ thống kế hoạch, văn kiện, nghị quyết, quy chế, sổ sách, nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, thi đua khen thưởng; chế độ, nền nếp sinh hoạt của các tổ chức Đảng, việc quán triệt nghị quyết, chương trình hành động, lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; quy trình xét duyệt, kết quả thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định, thông tư, quyết định của Chính phủ; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Phụ nữ, các phong trào thi đua, cuộc vận động... và kiểm tra kết quả xây dựng, thực hiện QCDCCS…

Kiểm tra sổ sách thực hiện bảo vệ an ninh tại Ban CHQS quận Hoàng Mai.

Qua kiểm tra cho thấy, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng hết tháng 9 năm 2022, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp trong thực hiện hoạt động CTĐ, CTCT; chủ động đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT; triển khai tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động và các hoạt động thi đua yêu nước; tập trung thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội…

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Đan Phượng chia sẻ ý kiến về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị.

Kết luận buổi kiểm tra đối với Ban CHQS quận Hoàng Mai, Đoàn Công tác Bộ Tư lệnh Thủ đô đã ghi nhận những kết quả đơn vị đã đạt được thời gian vừa qua; đồng thời, yêu cầu thời gian tới, đơn vị cần tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nắm chắc và giải quyết tốt tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, nhân viên; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng, củng cố đoàn kết trong đơn vị; tiếp tục duy trì có nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thành viên đoàn kiểm tra công tác dân chủ kinh tế, đời sống của Ban CHQS huyện Đan Phượng.

Buổi chiều, kiểm tra thực tế hoạt động CTĐ, CTCT và kết quả xây dựng, thực hiện QCDCCS tại Ban CHQS huyện Đan Phượng, Đoàn Công tác đánh giá: Từ tháng 6 năm 2021 đến hết tháng 9 năm 2022, Đảng ủy, Ban CHQS huyện quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát nhiệm vụ, kế hoạch và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; xây dựng, thực hiện QCDCCS nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Nổi bật, cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị thuộc Cơ quan Quân sự huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng công tác CTĐ, CTCT và công tác xây dựng, thực hiện QCDCCS; nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, nhân viên có nhiều chuyển biến tích cực; các quy chế, quy định được bổ sung, sửa đổi kịp thời; các tổ chức Đảng, chỉ huy và tổ chức quần chúng được kiện toàn, củng cố, hoạt động có hiệu quả, dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của người chỉ huy có nhiều chuyển biến tích cực, quyền dân chủ của cán bộ, nhân viên được phát huy đầy đủ, khắc phục những biểu hiện vi phạm dân chủ, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Khắc Nhân, Chủ nhiệm Chính trị kết luận buổi kiểm tra đối với Ban CHQS huyện Đan Phượng.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Khắc Nhân, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy, Ban CHQS huyện Đan Phượng trong thời gian vừa qua. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo của cấp trên về tổ chức thực hiện CTĐ, CTCT; công tác xây dựng, thực hiện QCDCCS; đẩy mạnh chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc kiểm tra rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản, quy chế, quy định để quán triệt thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ theo phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm, chế độ công tác theo quy định.

Thuận Nhân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ