A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cụm thi đua số 6 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Hoàn thành toàn diện nội dung, chỉ tiêu Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022

QPTĐ-Sáng 8-11, Cụm thi đua số 6 (gồm các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 301, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung đoàn Pháo binh 452, Công ty TNHH MTV Hà Thành) tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự, chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bám sát nội dung, chỉ tiêu của Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, Sư đoàn Bộ binh 301 duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các đợt trực cao điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa, gắn với huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, có Trung đoàn Bộ binh 692 thực binh, Tiểu đoàn Bộ binh 5 bắn đạn thật năm 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng (trong đó, huấn luyện 1.490 chiến sĩ mới) đạt kết quả cao…

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh hoàn thành tốt chương trình giáo dục, đào tạo, huấn luyện trong năm (36 đối tượng học viên, quân số gần 15.000 người); giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 12.600 sinh viên; tham gia Hội thi Sáng kiến cải tiến trang thiết bị đào tạo các Trường Quân sự Quân khu, Quân đoàn và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đạt 1 giải B và 1 giải C...

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Hà Thành đạt 103,2% kế hoạch năm, thực hiện nộp ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng, đủ theo quy định…

Trung đoàn Pháo binh 452 thực hiện tốt công tác phúc tra, thâm nhập, nắm nguồn, sắp xếp đơn vị dự bị động viên, tổ chức tiếp nhận, huấn luyện 148 quân nhân dự bị theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn…

Thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa Sư đoàn Bộ binh 301 năm 2022.

Về phương hướng Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục-đào tạo, sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, quán triệt, thực hiện nghiêm “Năm kỷ luật, kỷ cương 2023”, làm chuyển biến tích cực tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại trên các mặt công tác năm 2022, hoàn thành toàn diện nội dung, chỉ tiêu Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”;  chú trọng việc nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp để mọi cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2022, các đơn vị tập trung thực hiện tốt việc bình xét khen thưởng; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và nhận xét cán bộ năm 2022 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan; xây dựng chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 kịp thời, chất lượng…

Mạnh Quang

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ