A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”

 

QPTĐ-Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định rõ: Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại” là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước"; là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội.

Nhận thức sâu sắc, đầy đủ vai trò của Thủ đô

Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, đặt câu hỏi “Thủ đô của chúng ta sẽ phát triển như thế nào trong những thập kỷ tới?”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò của thủ đô, với những tiềm năng không nơi nào có được. Bởi theo Tổng Bí thư: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Hà Nội cũng chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ.

Chính vì thế, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội cũng không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn. Vì sao? Bởi vì Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là nơi hội tụ của khí phách cha ông, hồn thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, tụ khí tinh hoa, địa linh nhân kiệt, có truyền thống đấu tranh cách mạng rất kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước”.

Với việc xác định mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị thể hiện rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của các cấp, các ngành và mong muốn của nhân dân cả nước đối với Thủ đô Hà Nội. Đó còn là lời giải đáp cho câu hỏi và mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết số 15-NQ/TW đã được cán bộ, nhân dân Thủ đô và cả nước đón nhận, trở thành động lực phấn đấu của các cấp, các ngành. Nghị quyết số 15-NQ/TW tuy nội dung chỉ về một địa phương là Hà Nội, nhưng với tính chất, vị trí, tầm quan trọng của Thủ đô, nên việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết do Thường trực Ban Bí thư tổ chức với sự tham gia của hơn 34.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành, một số tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội… Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh và thành phố Hà Nội đều cho rằng, Nghị quyết 15 có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn đối với cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Do đó, triển khai thực hiện Nghị quyết 15 không chỉ là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô mà còn là trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành và nhân dân cả nước, thể hiện tình cảm và tinh thần "cả nước vì Hà Nội-Hà Nội vì cả nước".

Hành động để biến quyết tâm thành hiện thực

Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 15 và để Nghị quyết được triển khai thực hiện hiệu quả, ngày 26/8/2022, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW. Chương trình xác định 4 mục đích, yêu cầu, các nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Qua đó nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô Hà Nội, quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Thủ đô Hà Nội.

Nhiệm vụ đầu tiên, Thành ủy Hà Nội xác định là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội của thành phố Hà Nội tập trung quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, trung tâm đầu não chính trị-hành chính của quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Đồng thời, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội.

Cùng với đó, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố đang triển khai việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết, nhất là vị trí, vai trò, các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị đối với Thủ đô Hà Nội. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm phát huy ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu học tập, nghiên cứu Nghị quyết. 

Mới đây, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng đã có buổi nói chuyện với Câu lạc bộ Thăng Long về triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy mong muốn, đề nghị Câu lạc bộ Thăng Long và các hội viên với bề dày kinh nghiệm công tác sẽ tích cực đóng góp cùng Thành phố thực hiện thành công Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị như mục tiêu đã đề ra.

Đức Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ