A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giữ nghiêm kỷ cương hành chính, công vụ 

 

QPTĐ-Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố là một trong những nội dung đột phá trong nhiệm kỳ mới. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2021, Thành phố đã quán triệt, triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ nghiêm kỷ cương hành chính, công vụ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021.

Hà Nội giữ nghiêm kỷ cương hành chính, công vụ ngay từ đầu năm. (Ảnh: B.Hoạt)

Nhiều chuyển biến tích cực

Cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là vấn đề được Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố xác định là một trong những khâu đột phá. Để thực hiện khâu đột phá này, Thành ủy đã ban hành Chương trình 01-CT/TU và 08-CT/TU gắn với Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị, mục tiêu là xây dựng chính quyền phục vụ người dân hiệu quả.

Trên cơ sở đó, công tác cải cách hành chính được tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung. Việc xác định chủ đề năm 2016, 2017 là “Năm kỷ cương hành chính” và năm 2018, 2019 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công được cải thiện. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao và chuẩn hóa, có sự chuyển biến về tư duy, phong cách làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp. 

Đặc biệt, việc Thành phố triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử: Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội đã góp phần hình thành những chuẩn mực văn hóa của người dân, cũng như chuyển biến mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Hình ảnh của người cán bộ đã đẹp hơn trong mắt nhân dân, đặc biệt là thái độ ứng xử đã hòa nhã, thân thiện, việc hướng dẫn trong giải quyết các thủ tục hành chính cũng tận tình, chu đáo, tạo sự thuận lợi cho nhân dân hơn.

Cùng với đó, Thành phố tích cực tiến hành rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 261 thủ tục hành chính; thí điểm việc kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ước đạt 100%, là địa phương dẫn đầu cả nước. Qua đó, các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố được cải thiện qua các năm: Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2018 xếp thứ 2 (tăng 7 bậc so với 2015), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, 2019 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 15 bậc so với năm 2015).

Kỷ cương từ đầu năm

Năm 2021 là năm triển khai thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là 10 chương trình công tác của Thành ủy. Tại Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu: Mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu Thành phố xác định cho năm 2021 rất khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt Thành phố sau khi quán triệt Nghị quyết Đại hội phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, kế hoạch, đề án để thực hiện.

Khẳng định quyết tâm triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố sẽ chỉ đạo UBND các cấp đang bắt tay ngay vào hành động quyết liệt theo tinh thần chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay trong năm đầu tiên thực hiện.

Để giữ vững kỷ cương hành chính công vụ, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch đặt yêu cầu: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; tập trung vào trách nhiệm công khai, minh bạch trong tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp… 

Trong Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND của UBND Thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội (SIPAS) năm 2020, Thành phố đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Cũng trong thời gian này, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 98/UBND-NC về tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn Thành phố. UBND Thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Không dừng lại ở việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, mới đây UBND Thành phố đã có văn bản chính thức phê bình lãnh đạo 4 sở và các quận, huyện vắng mặt (không có lý do) và lãnh đạo 14 sở và các quận, huyện ra về không báo cáo chủ trì hội nghị tại Hội nghị phối hợp hoạt động xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện và an toàn giao thông giữa thành phố Hà Nội với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2021-2022.

Đức Minh
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ