A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sức mạnh của cách mạng Việt Nam

 

QPTĐ-Năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022), giữa lúc công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, Việt Nam vẫn vững vàng vượt lên thách thức với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.  

Cách đây 77 năm, vào mùa Thu tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. 

Ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi-Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ. Đảng đề ra  phương pháp, chiến lược, chiến thuật cách mạng phù hợp, linh hoạt; tranh thủ được thời cơ tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng Tháng Tám thành công còn có nguyên nhân là Đảng ta đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của toàn dân tộc quyết  đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành độc lập cho nước nhà, làm nên sức mạnh Việt Nam và chính sức mạnh vô địch đó đã tạo nên những thắng lợi lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, lập nên những kỳ tích lẫy lừng, khiến những thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh nhất cũng phải cam chịu thất bại hoàn toàn. 

Trong thời kỳ cách mạng mới, sức mạnh vĩ đại ấy càng được phát huy cao độ, khi đất nước phải vượt qua thời kỳ rất khó khăn về kinh tế, nhưng từ Đại hội VI, Đảng ta đã chủ động, sáng tạo, khởi xướng con đường đổi mới với quan điểm về đại đoàn kết dân tộc “lấy dân làm gốc”  xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động đã biến thành lực lượng vật chất đưa kinh tế Việt Nam phát triển. Trong giai đoạn đầu đổi mới (1986-1990), mức tăng trưởng GDP bình quân hằng năm chỉ đạt 4,4%, thì giai đoạn 1991-1995, GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao; giai đoạn 2016-2019 đạt mức bình quân 6,8%. Mặc dù năm 2020, kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng tốc độ tăng GDP của Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới. Thời gian qua, mặc dù phải chịu những thiệt hại do đại dịch Covid-19 và các mối lo ngại từ cuộc khủng hoảng và lạm phát do xung đột Nga và Ukraine, Việt Nam vẫn có được những dự báo khả quan về mức tăng trưởng kinh tế năm 2022  từ 5,5% (theo Ngân hàng Thế giới WB) và  6,6%  (dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF).

Triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động cho thấy sự đúng đắn, sáng tạo trong sự nghiệp lãnh đạo đất nước của Đảng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết dân tộc đã được khơi dậy và tạo nên sức mạnh “dời non, lấp biển” trong Cách mạng Tháng Tám 1945 và đến nay, vẫn được phát huy trong thời đại mới: Thời đại Hồ Chí Minh với khát vọng dựng xây đất nước bền vững, hùng cường. 

Đại hội XIII, Đảng ta đã khẳng định “vai trò chủ thể, vị trí trung tâm” của nhân dân trong toàn bộ quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; sự lãnh đạo của Đảng là ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và đại đoàn kết toàn dân tộc “là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hữu Văn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ