A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Niềm tự hào của dân tộc

 

QPTĐ-“Quân đội ta trung với Đảng. hiếu với dân..” là lời dạy của Bác Hồ về bản chất, truyền thống của quân đội ta. Trải qua 76 năm thành lập, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, bản chất truyền thống đó luôn được phát huy cao độ và làm nên sức mạnh vô địch của quân đội chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, dù chúng có sức mạnh quân sự và sự hung bạo đến đâu. Bản chất truyền thống đó cũng đang được quân đội ta tiếp tục phát huy nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự để bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Ngay sau ngày thành lập, quân đội ta đã lập chiến công xuất sắc trong hai trận Phai Khắt và Nà Ngần, mở đầu cho truyền thống Quyết chiến, Quyết thắng của QĐND Việt Nam, cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, lần lượt đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975 để giành lại độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. 

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thử thách;  bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời luôn đi đầu trong công tác cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả chiến tranh, phòng, chống thiên tai và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Ngoài ra, quân đội tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa bàn an toàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, hải đảo... Trong công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay, quân đội ta đã tham gia có trách nhiệm, hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác quốc tế, hỗ trợ nhân đạo… góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Trên thế giới có nhiều quân đội của nhiều quốc gia khác nhau, nhưng có lẽ hiếm có quân đội nào mang đậm bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc như Quân đội nhân dân Việt Nam. Tính nhân dân là nét đẹp truyền thống, cội nguồn sức mạnh vô địch để trong bất kỳ nhiệm vụ khó khăn, gian khổ nào quân đội ta vẫn luôn “Trung với Đảng, hiếu với dân…”. Đây là một trong những phẩm chất quan trọng hàng đầu của người quân nhân cách mạng. Suốt quá trình chiến đấu dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH của Đảng, quân đội ta cùng với toàn dân Việt Nam đã làm nên những thắng lợi vĩ đại, thể hiện sâu sắc sự tận hiếu của mình đối với dân, với sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Có dân là có tất cả”, “Không có dân thì không có bộ đội”. Xa rời nhân dân, không gắn bó mật thiết với nhân dân, không liên hệ chặt chẽ với nhân dân, không dựa vào dân thì quân đội không thể có sức mạnh chiến đấu cao, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Vì thế, mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân là mối quan hệ gắn bó, mật thiết, là mối quan hệ “cá-nước”, còn người chiến sĩ quân đội thì luôn giữ gìn tuyền thống đoàn kết quân dân sâu sắc “đi dân nhớ, ở dân thương”. Truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân là một trong những phẩm chất đặc trưng làm nên hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thân thương, gần gũi…

“Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” vừa là bản chất truyền thống, vừa là mục tiêu lý tưởng, vừa là cội nguồn sức mạnh của quân đội và Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm tự hào của nhân dân ta.

Hữu Văn
 


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ