A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài ca thống nhất

 

QPTĐ-Cách đây 46 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng của Hồ Chủ tịch  tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định tầm vóc vĩ đại, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của cả dân tộc, đánh dấu bước ngoặt quyết định đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước cùng tiến lên xây dựng CNXH.

Vào giờ khắc thiêng liêng ấy, đất nước rộn lên bài ca thống nhất non sông. Con đường từ Bắc vào Nam dài trên 2000 km nhưng cả dân tộc phải mất trên 20 năm với biết bao hy sinh xương máu, bao nhiêu nhà cửa, ruộng đồng, thành phố, làng quê… bị tàn phá, để giành lấy độc lập, tự do; giành lại non sông thống nhất.

Vào giờ khắc thiêng liêng ấy, đất nước bắt đầu chuyển mình bước vào thời kỳ mới: Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và hôm nay, giữa thời điểm cả nước đã đi qua thời gian 35 năm đổi mới, đã vượt qua biết bao gian khổ, khó khăn để  đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, chúng ta nhìn lại giờ khắc thiêng liêng 46 năm xưa, khi cả Sài Gòn bừng lên sắc nắng với lá cờ cách mạng tung bay, mới thấy giá trị của độc lập, tự do; giá trị của sự nghiệp non sông thống nhất đã làm nên thành quả  cách mạng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Sau 35 năm đổi mới, đến nay,  quy mô nền kinh tế Việt Nam đã đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ 4 trong ASEAN. GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 3.500 USD, đưa Việt Nam lên vị trí top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới, là 1 trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Tăng trưởng kinh tế bình quân 10 năm 2011-2021 đạt 5,95%, thuộc các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, với mục tiêu chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra,  từ năm 2021 đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng), Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 (100 năm thành lập nước), Việt Nam  trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Trước mắt, trong 5 năm tới (2021-2025), Việt Nam xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt khoảng 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-5.000 USD, để đến năm 2030,  GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD. Đó là những mục tiêu rất cao, thể hiện khát vọng của cả một dân tộc vươn lên mạnh mẽ. Mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đã được Đảng đề ra và một lần nữa, cả dân tộc lại kết thành một khối đoàn kết, thống nhất tạo nên sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng thành hiện thực.

Tuy nhiên, trên chặng đường mới xây dựng và phát triển đất nước, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động. Biển Đông luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định. Các thế lực thù địch tiếp tục  tăng cường  chống phá Đảng, Nhà nước ta, thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phủ định những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo… nhưng với những thành tựu trong hơn 30 năm đấu tranh giành độc lập, tự do, 35 năm đổi mới đất nước đã   minh chứng rõ ràng nhất khẳng định con đường đi lên CNXH là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Trong thời kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hữu Văn 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ