A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ truyền thống anh hùng đến hiện thực sáng tạo

QPTĐ-Ngày 6/11/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập quận Long Biên thuộc thành phố Hà Nội. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của quận cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, có vị trí chiến lược nối liền với trục tam giác kinh tế sôi động Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nên yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô đòi hỏi ngày càng cao hơn. Để thống nhất chỉ huy LLVT quận, ngày 23/12/2003, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 296/QĐ-BQP về việc thành lập Ban CHQS quận Long Biên thuộc Bộ CHQS thành phố Hà Nội, Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Đảng ủy Quân sự quận ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Xuyên suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển cho thấy, ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, trên cơ sở thống nhất, hội tụ các đội vũ trang tiền thân công nông nhỏ lẻ, các chi đội giải phóng quân của chiến khu cách mạng, LLVT huyện Gia Lâm (trước đây), sau này là quận Long Biên đã sớm trưởng thành trong các phong trào đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân và LLVT quận Long Biên đã đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, góp phần thắng lợi vào cuộc Cách mạng tháng 8/1945 giành chính quyền về tay nhân dân. Năm 1946, khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân và các LLVT Long Biên với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, trong 60 ngày đêm đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giam chân địch trong lòng Thành phố, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Trung ương Đảng rút lên chiến khu an toàn. Ra đời trong khói lửa chiến tranh, rèn luyện trưởng thành qua từng trận đánh, LLVT quận Long Biên đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt tiến hành chiến tranh du kích vùng địch tạm thời chiếm đóng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và LLVT quận Long Biên đã bám đất, giữ làng, kiên cường, anh dũng chiến đấu hy sinh và phục vụ chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng phong trào kháng chiến, xây dựng cơ sở diệt tề, trừ ác và tạo thành thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp và vững mạnh. Tháng 10/1954, ngay sau khi Long Biên cùng với Thủ đô Hà Nội được hoàn toàn giải phóng, LLVT quận Long Biên lại cùng với các tầng lớp nhân dân ra sức khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, hoàn thành nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Long Biên không chỉ trực tiếp cùng với quân dân Thủ đô đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” vang dậy năm châu trấn động địa cầu, mà hàng vạn người con ưu tú của Long Biên từ Thủ đô ngàn năm văn hiến đã xung phong ra trận. Minh chứng rõ nét nhất là, Long Biên có 3.469 người có công, trong đó có 47 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 24 cán bộ lão thành cách mạng, 79 cán bộ Tiền khởi nghĩa, 247 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, 1.817 liệt sĩ; 1.257 thương binh, bệnh binh; 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu và sản xuất, các đơn vị Thạch Bàn, Giang Biên, thị trấn Gia Lâm, Ngọc Thụy, Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Công ty may 10, Công ty Xăng dầu khu vực I, đã được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Với những chiến công trong cuộc kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ.

Kết thừa và phát huy truyền thống anh hùng, LLVT quận Long Biên hôm nay ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đảng ủy, Ban CHQS quận đã tích cực tham mưu với Quận ủy, UBND quận xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh, rộng khắp. Nổi bật là, ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được đổi mới đi vào thực chất, hiệu quả; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ; công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ và chiến đấu phòng thủ được duy trì có nền nếp; cán bộ, chiến sĩ LLVT quận luôn kiên định vững vàng, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nắm chắc tình hình; phối hợp với các lực lượng tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để nảy sinh ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban CHQS quận còn chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND quận xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và của Thành ủy, UBND Thành phố về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác quốc phòng, quân sự, giữ vững ổn định xã hội và đời sống của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng được duy trì nền nếp, chất lượng, Đảng ủy Quân sự quận luôn có nhiều biện pháp tập trung thực hiện tốt “khâu đột phá” trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhờ đó, LLVT quận đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn và xử lý bom, mìn sau chiến tranh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ quận vững chắc, từng bước làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho quận phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo quận Long Biên động viên và tặng hoa cho công dân quận lên đường nhập ngũ.

Với những cống hiến to lớn đó, Ban CHQS quận Long Biên đã được Đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba năm 2008, Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2007, Bằng khen Bộ Quốc phòng năm 2017, 2023, thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng cờ thi đua năm 2022 và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Nguyễn Văn Tuân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ