A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện toàn diện chỉ tiêu Chương trình số 09-CTr/TU

QPTĐ-Sau 2 năm ban hành, Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025" đã được quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện. Đây là cơ sở để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Quán triệt, triển khai toàn diện

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII xác định: “Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, toàn diện; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm hiệu quả; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương và Thành phố, các sự kiện quốc gia, quốc tế”.

Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025". Chương trình nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về công tác quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố đã tham mưu với Ban Chỉ đạo Chương trình số 09-CTr/TU chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện; tổ chức học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị, cũng như chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, nắm được nội dung của chương trình, các kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đặc biệt là các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

 

Bảo đảm an ninh chính trị

"Năm 2022, kết quả điều tra khám phá chung của tội phạm về trật tự xã hội, khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt cao và vượt chỉ tiêu công tác năm của Công an Thành phố và chỉ tiêu của Quốc hội đề ra; khám phá chung đạt 87,3%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,8%. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 90,17%; tiếp tục duy trì số đối tượng truy nã xuống dưới 4 con số"

 

Trong 2 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU, 19/19 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chỉ đạo đề ra đều được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện, trong đó một số nhiệm vụ hoàn thành tốt. Cụ thể, Công an Thành phố chú trọng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật... Năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm sâu so với 2019 và là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao 87,3%. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 90,17%, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra… Công an Thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các ngành bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 2.000 lượt sự kiện chính trị, kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Qua đó, tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn Thành phố tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn của khách du lịch trong và ngoài nước.

 
 
Xe bọc thép cùng các chiến sĩ công an được trang bị vũ khí tại Lễ ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

 

Hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND Thành phố xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phương án, lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ trên địa bàn.

Đặc biệt, năm 2021, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu với Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng kịch bản, phương án đối với từng cấp độ dịch; tập trung huy động bảo đảm cao nhất các nguồn lực cho nhiệm vụ phòng, chống dịch; phối hợp các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, thành lập các khu cách ly tập trung dân sự; tổ chức quản lý, điều hành các khu cách ly F1, khu điều trị F0 thể nhẹ chặt chẽ, an toàn. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô không quản ngại hy sinh, gian khổ, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại vùng tâm dịch và các khu cách ly, phong tỏa; luôn là lực lượng xung kích trên tuyến đầu, góp phần ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội  sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu.
 

Bộ Tư lệnh đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ Thành phố, khu vực phòng thủ các quận, huyện, thị xã vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong năm 2021 và 2022, Bộ Tư lệnh đã tham mưu, chỉ đạo 18 quận, huyện, thị xã diễn tập khu vực phòng thủ; 3 sở diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, sát thực tiễn.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

 

Năm 2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp đã mở 510 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng 2, 3, 4 và chức sắc, chức việc tôn giáo, tổng số 45.427 người, đạt 119,2% chỉ tiêu. Năm 2022 và 2023, thành phố Hà Nội đã tuyển chọn và gọi 7.000 công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn, đúng luật.

 

Nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Mới đây, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình số 09-CTr/TU đánh giá kết quả năm 2022, triển khai Kế hoạch công tác năm 2023, Ban Chỉ đạo Chương trình đã đề ra 6 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, gắn việc thực hiện Chương trình 09 với triển khai thực hiện 2 Chỉ thị số 18, 19 ngày 22/12/2022 của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; quan tâm đầu tư nguồn lực Nhà nước, đồng thời huy động rộng rãi sức mạnh của nhân dân và các nguồn lực bên ngoài vào sự nghiệp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 của thành phố Hà Nội luyện tập bắn súng.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh-Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí cho rằng, đây chính là tiền đề, cơ sở vững chắc để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, nhất là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố phải sát sao trong chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị mình phụ trách, lĩnh vực phụ trách để đảm bảo tiến độ nội dung công việc đề ra. Đặc biệt, phải nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo, phân tích, đánh giá và xử lý tình hình để chủ động trong mọi tình huống.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố,  quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, chính quyền, LLVT và toàn dân, do đó, cần phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với công tác quốc phòng, an ninh và có biện pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, kết hợp mọi nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đức Minh

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ