A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua 

 

QPTĐ-Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công văn số 03/HĐTĐKT-BTĐ thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và Thành phố về “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII”.

Hà Nội đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh minh hoạ Internet)

Theo đó, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố tổ chức triển khai đồng bộ, quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng…

Cùng với đó, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn Thành phố. Thi đua thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ và biện pháp phòng, chống dịch; huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân; giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Quan tâm thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân người lao động trực tiếp.

P.Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ