A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

 

QPTĐ-Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 17-6-2021 về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”. 

Tọa đàm khoa học “Người đứng đầu với công tác phòng, chống tham nhũng” (Ảnh: internet)

Kế hoạch nêu rõ 8 nhóm nội dung chính và việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể, sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, Thành phố sẽ xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền về quản lý kinh tế-xã hội, phòng chống tham nhũng; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; khi có dấu hiệu tội phạm thì kiên quyết khởi tố điều tra; đã kết luận có hành vi phạm tội thì phải truy tố xét xử nghiêm minh, kịp thời, công khai, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Thành phố phải giải quyết kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đã được phát hiện; chú trọng phát hiện, xử lý các vụ việc mới, với quan điểm: “Có vụ việc thì phải được xác minh, làm rõ ”, “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố, điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”; vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm cả những người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng....
Một giải pháp quan trọng tiếp tục được đẩy mạnh là cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Trong đó sẽ phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí của Thành phố và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan nội chính; phối hợp, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. 
UBND thành phố giao chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị trực thuộc Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả. Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện trước ngày 30-6-2021 để báo cáo UBND Thành phố. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với UBND Thành phố theo định kỳ 6 tháng, hằng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố...
Văn Thể


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ