A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Gia Lâm: Tiếp tục nâng tầm công tác quân sự, quốc phòng

QPTĐ-Năm 2023, bám sát thực tiễn và chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô, công tác quốc phòng địa phương của huyện Gia Lâm được triển khai toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Trong đó, nổi bật như công tác huấn luyện lực lượng vũ trang; đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình 09 của Thành ủy; thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ được xây dựng ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bảo đảm tiến độ các mục tiêu đề ra

Với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, huyện Gia Lâm nỗ lực phấn đấu, đột phá hoàn thành khá toàn diện trên các mặt công tác quốc phòng địa phương (QPĐP). Trong đó nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng. UBND huyện đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ QPĐP trên địa bàn huyện; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng về công tác QPĐP, nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các dự án phát triển kinh tế-xã hội, hạ tầng cơ sở, quy hoạch khu dân cư của huyện đều bảo đảm tính thống nhất giữa nhu cầu và lợi ích phát triển thời bình và thế trận chiến tranh nhân dân, phát huy tiềm lực quốc phòng thời chiến, xây dựng KVPT của huyện ngày càng vững chắc.

Lực lượng dự bị động viên huyện Gia Lâm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền cho biết: Trong năm, chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình 09 của Thành ủy, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình 14 của Huyện ủy về “Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục xây dựng huyện Gia Lâm thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giai đoạn 2021-2025”. Chủ động xin ý kiến Bộ Tư lệnh Thủ đô và phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Ban CHQS huyện Gia Lâm; xây dựng công trình phòng thủ, xây dựng trường bắn của huyện. Đặc biệt, đã triển khai thành lập 3 Tiểu đội Dân quân thường trực ở các xã: Ninh Hiệp, Phù Đổng, Dương Xá; quy hoạch bố trí 22 vị trí xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã phù hợp quy hoạch của huyện; tổ chức thành lập và ra mắt Chi bộ Quân sự xã Phú Thị. Việc thành lập các chi bộ quân sự ở cơ sở chúng tôi sẽ đẩy mạnh trong năm 2024, nhằm tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang cấp xã.

Trao đổi về công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Hồng Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện chia sẻ: Ban CHQS huyện phối hợp các phòng, ban, ngành huyện rà soát, bố trí địa điểm xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã phù hợp với quy hoạch của huyện. Tham mưu với UBND huyện bố trí 22 vị trí xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã phù hợp quy hoạch của huyện. Sau đó báo cáo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện thông qua chủ trương xây dựng, UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 4 trụ sở làm việc của Ban CHQS cấp xã, (Dương Xá, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, thị trấn Trâu Qùy). Hiện nay đang hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng. Ngoài ra, UBND huyện tiếp tục báo cáo HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư xây dựng 4 trụ sở của Ban CHQS các xã: Cổ Bi, Yên Thường, Đa Tốn, Phù Đổng trong phiên họp Hội đồng nhân dân gần nhất.

Tiểu đội dân quân thường trực xã  Phù Đổng huấn luyện điều lệnh.

Là một trong số những xã có Tiểu đội dân quân thường trực được thành lập trong năm 2023, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Trần Xuân Tĩnh cho hay, song song việc tuyển chọn lực lượng, UBND xã tiến hành cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt cho lực lượng DQTT tại  tầng 1 trung tâm văn hóa xã. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chỉ đạo Ban CHQS xã trực tiếp quản lý, chỉ huy, tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho DQTT sẵn sàng tham gia hội thi, hội thao, diễn tập; chỉ huy DQTT thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ đạt hiệu quả.

Chú trọng chất lượng các cuộc diễn tập

Năm 2023, chấp hành kế hoạch diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm đã chỉ đạo xây dựng đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập KVPT huyện, tổ chức giao nhiệm vụ diễn tập cho các đơn vị; tổ chức luyện tập, diễn tập nghiêm túc. Kết quả UBND huyện hoàn thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Thành phố giao. Chương trình diễn tập bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, huyện Gia Lâm cũng chỉ đạo 5 xã: Trung Mầu, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Dương Quang, Kiêu Kỵ tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt.

Đảng ủy Quân sự huyện Gia Lâm ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Là xã được giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập cấp xã trong khu vực phòng thủ cùng với diễn tập Khu vực phòng thủ huyện. Đảng uỷ, UBND xã Kiêu Kỵ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tổ chức thành công cuộc diễn tập, trong đó đã huy động lực lượng dự bị động viên được biên chế Tiểu đoàn bộ đội địa phương huyện tham gia huấn luyện, diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị trong suốt quá trình cơ động huấn luyện, diễn tập. Bí thư Đảng ủy xã Kiêu Kỵ Phùng Đắc Quản cho biết: Đảng uỷ, lãnh đạo xã coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng quyết tâm, trách nhiệm cho LLVT xã. Trong năm, đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên nắm, định hướng tư tưởng cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT, tạo sự thống nhất cao về nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động trong thực hiện nhiệm vụ. Để huy động đảm bảo quân số dự bị động viên tham gia huấn luyện, Ban CHQS xã làm tốt công tác tham mưu lấy lực lượng Thôn đội trưởng, Tiểu đội trưởng làm nòng cốt, nắm bắt và động viên quân nhân từ cơ sở mình quản lý. Mặt khác chúng tôi chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp với Ban CHQS xã làm tốt công tác tuyên truyền và động viên để quân nhân tích cực tham gia; ưu tiên quân nhân dự bị đúng chuyên nghiệp quân sự sắp xếp vào đúng đơn vị huấn luyện. Bên cạnh đó phối hợp với cấp trên thực hiện chi trả đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định

Nhớ lại cuộc diễn tập của huyện Gia Lâm tháng 10/2023, chúng tôi rất ấn tượng với tinh thần tham gia của các chiến sĩ “sao vuông”. Từng chiến sĩ dân quân đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, tích cực tham gia luyện tập các phương án chiến đấu. Đặc biệt, trong phần thực binh “Đánh địch vu hồi đường sông trên sông Hồng, sông Đuống”, lực lượng dân quân huyện đã phối hợp với bộ đội chủ lực, lực lượng dự bị động viên hiệp đồng tác chiến trên các hướng. Những động tác vận động đội hình, bí mật khẩn trương có ý thức địch tình, sử dụng thuần thục vũ khí trang bị trong biên chế  chúng tôi cảm nhận rõ hơn về quá trình chuẩn bị kỹ càng của Ban Tổ chức diễn tập huyện.

Hữu Thu

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ