A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đột phá nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS cấp xã

 

QPTĐ-Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS xã, phường, thị trấn là một trong 3 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là chủ trương mới nhằm tạo chuyển biến vững chắc trong công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong tình hình mới.

 

 

Ban CHQS cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân thuộc quyền.

 

Theo Luật Dân quân tự vệ, Ban CHQS cấp xã có chức năng: Tham mưu cho cấp ủy Đảng, UBND cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở; đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyển chọn công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên theo quy định của pháp luật. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở; kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động của dân quân; kế hoạch xây dựng làng, xã chiến đấu; kế hoạch phòng thủ dân sự và tham gia xây dựng kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, UBND cùng cấp và chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên. Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân; tổ chức lực lượng dân quân, dự bị động viên tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân...


Với chức năng và vị trí quan trọng như vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định đột phá nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS xã, phường, thị trấn là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Thượng tá Nguyễn Quang Đấu, Trưởng Phòng Dân quân, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Xuất phát từ mục tiêu chung trong phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, có trình độ, sức mạnh và khả năng SSCĐ cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, có thể thấy rõ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở một số Ban CHQS xã, phường, thị trấn còn hạn chế. Công tác quản lý, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao. 


Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS xã, phường, thị trấn là một chủ trương đúng, trúng, hiệu quả, bởi vì với 579 Ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, đây chính là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương từ cơ sở.


Cũng theo Luật Dân quân tự vệ, Ban CHQS cấp xã gồm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, các Chỉ huy phó và Chính trị viên phó. Trong đó, Chính trị viên do Bí thư cấp ủy cấp xã; Chính trị viên phó do Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đảm nhiệm. Do vậy, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS cấp xã trước hết và quan trọng nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở.


Thực tế, những năm qua, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham mưu với Thành phố chỉ đạo các địa phương, cơ sở thực hiện tốt công tác tuyển chọn, quy hoạch nguồn gắn với đào tạo, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Bộ Tư lệnh đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu với UBND Thành phố chỉ đạo các quận, huyện, thị xã rà soát, lựa chọn cử thành phần đi học tạo nguồn cho cơ sở, bảo đảm đúng quy trình tuyển chọn.

 

Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền tuyển chọn nguồn, khảo sát về số lượng, chất lượng, nhu cầu nguồn nhân lực; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ quân sự  đã qua đào tạo bảo đảm cơ cấu cân đối, đồng bộ, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, vừa có nguồn kế tiếp lâu dài; trong đó chú trọng nguồn tại chỗ, đào tạo theo địa chỉ.


Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bảo đảm là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở; thực hiện củng cố, kiện toàn Ban CHQS cấp xã theo đúng luật định. Tổ chức biên chế đủ số lượng, chất lượng; ưu tiên những cán bộ đã qua đào tạo ngành quân sự. Tích cực, chủ động nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua tập huấn, giao ban tháng, tăng cường công tác hội thi, hội thao. Thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã.


Cùng với xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quân sự cơ sở, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của Ban CHQS cấp xã. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm chế độ, chính sách là yếu tố quyết định, không những nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban CHQS cấp xã mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Văn Lộc

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ