A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng

Tổng kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022

QPTĐ-Sáng 10-1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại 48 điểm cầu trong toàn quân. 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Năm 2022, công tác cải cách hành chính (CCHC) và phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp giải quyết đối với 40/190 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, vượt tỷ lệ so với yêu cầu của Chính phủ; bãi bỏ 20 thủ tục hành chính lĩnh vực xe-máy quân sự và hoàn thành tích hợp, kết nối 32 thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đặc biệt, đã triển khai 5/6 thủ tục biên phòng điện tử trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia tại 50 cửa khẩu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện xuất cảnh, nhập cảnh. Cùng với đó, thực hiện số hóa hơn 323 nghìn trang tài liệu lưu trữ, giúp bảo quản tài liệu lưu trữ và phục vụ độc giả khai thác trên mạng máy tính của Trung tâm lưu trữ Bộ Quốc phòng...

Trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số, tập trung vào các nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, sử dụng văn bản điện tử và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 66,1%; hoàn thành phát triển, kiểm tra an toàn thông tin hệ thống phần mềm kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng, sẵn sàng kết nối, khai thác sử dụng; 100% văn bản gửi, nhận giữa Bộ Quốc phòng với các cơ quan hành chính Nhà nước trên môi trường điện tử có sử dụng chữ ký số… Đánh giá chung, các mục tiêu, yêu cầu CCHC và phát triển Chính phủ điện tử đề ra trong kế hoạch năm 2022 cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương kết quả công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử của các cơ quan, đơn vị năm 2022. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022 tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm CCHC, phát triển Chính phủ điện tử năm 2023, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần triển khai thực hiện toàn diện các nội dung CCHC, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn kết chặt chẽ CCHC với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ; xác định kết quả CCHC là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị về CCHC. Tổ chức xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch CCHC, phát triển Chính phủ điện tử năm 2023; bảo đảm thực hiện đúng theo lộ trình và đạt các chỉ tiêu, yêu cầu trên từng nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030… Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử…

Mạnh Quang

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ