A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác cải cách hành chính và Chính phủ điện tử

QPTĐ-Chiều ngày 4-1, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và Chính phủ điện tử (CPĐT) Bộ Quốc Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC và xây dựng CPĐT năm 2021 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 47 điểm cầu với gần 900 đại biểu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
 

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ về CCHC và xây dựng CPĐT. Theo đó, công tác tuyên truyền giáo dục về CCHC và xây dựng CPĐT được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đem lại hiệu quả thiết thực, sát với điều kiện thực tế của đơn vị. Trong công tác cải cách thể chế, Ban Chỉ đạo CCHC và CPĐT đã triển khai, thực hiện các chương trình, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, xử lý, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định; xây dựng và trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định về biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng. Công tác cải cách thủ tục hành chính, Ban chỉ đạo đã công bố danh mục quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, gồm 52 thủ tục hành chính; công bố bãi bỏ 5 thủ tục hành chính lĩnh vực động viên quân sự và 29 lĩnh vực chính sách. Trong năm, Ban chỉ đạo đã thực hiện số hóa được 210.800 trang tài liệu lưu trữ, phục vụ kịp thời độc giả khai thác trên mạng máy tính của Trung tâm lưu trữ Bộ Quốc phòng. Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy đã tổ chức lại 34 đơn vị, ban hành biểu tổ chức biên chế, 68 đơn vị thành lập mới, 15 đơn vị giải thể... Công tác xây dựng CPĐT, Chính phủ số, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển CPĐT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh năm 2021, công tác CCHC và xây dựng CPĐT trong Bộ Quốc phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các mục tiêu, yêu cầu về CCHC và xây dựng CPĐT cơ bản hoàn thành. Trong đó, có một số cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện tốt như: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục chính trị, Tổng Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh 86...đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành các cấp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp cần triển khai toàn diện các nội dung CCHC bảo đảm đồng bộ thống nhất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Ban chỉ đạo CCHC và CPĐT Bộ Quốc phòng thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện công tác CCHC đối với một số cơ quan, đơn vị các cấp, qua đó phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện CCHC. Ban Chỉ đạo CCHC và CPĐT Bộ Quốc phòng cần rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị xây dựng các văn bản đề án CCHC hiệu quả. Đặc biệt là công tác xây dựng lực lượng CCHC và CPĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

                                                                                TRẦN ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ