A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…”

QPTĐ-Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 11 đến 13-10-2020 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội. Đại hội có 497 đại biểu chính thức tham dự, trong đó, có 61 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI; 436 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ các quận, huyện, thị xã và Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Toàn cảnh Đại hội.

Dự Đại hội tại phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Chủ đề của Đại hội là: Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trước đó, trong phiên trù bị chiều 11-10, sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí và bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nghe phổ biến một số quy định về bầu cử trong Đảng.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Nội dung báo cáo chuyển tải chân thực và khách quan những đóng góp của hơn 2.300 tổ chức cơ sở Đảng, 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Các ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố. Văn kiện được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc, khoa học; nội dung ngắn gọn, súc tích, gắn lý luận với thực tiễn và đánh giá khái quát về tình hình đất nước, Thủ đô một cách sát thực, khách quan. Bố cục Dự thảo các văn kiện được xây dựng theo phương án đổi mới, khoa học, nội dung trình bày theo từng lĩnh vực, từng vấn đề cơ bản.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã thông báo danh sách 12 Tổ đại biểu và ngay trong buổi chiều, các Tổ đại biểu đã họp để phổ biến và phân công nhiệm vụ theo quy định.
Sáng ngày 12-10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội chính thức khai mạc vào lúc 8h, với các nội dung: Trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI; Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI; trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và thảo luận tại hội trường.Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI khẳng định: Nhiệm kỳ qua, với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thuận lợi, thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo trong mọi tình huống; diện mạo đô thị, nông thôn có bước chuyển biến mới, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn, khang trang, hiện đại hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… 

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đảng bộ Hà Nội xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Bí Thư Thành ủy Khóa XVI đề nghị: Các đồng chí đại biểu phát huy trí tuệ, bám sát thực tiễn và nhu cầu cuộc sống để tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội, tập trung phân tích sâu, khách quan, trung thực những kết quả nổi bật, cũng như hạn chế, yếu kém; tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đúc kết những bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, khâu đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Đồng thời, mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, bám sát Đề án công tác nhân sự, nắm chắc quy chế bầu cử để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành các đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng quy tụ, tập hợp, đoàn kết, có uy tín trong tổ chức Đảng và nhân dân. Chú trọng phát hiện, lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hành động thực tiễn, đảm bảo cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ…

Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí của Đại hội.

Trước đó, tại buổi làm việc của tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội phải thực sự tiêu biểu, kiểu mẫu về mọi mặt và thành công một cách thực chất. Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo; với truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, chúng ta tin tưởng và quyết tâm tổ chức thành công Đại hội về mọi phương diện, nhằm tạo ra động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn nữa, xứng đáng với tình cảm đặc biệt và sự kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, nhân dân Thủ đô và đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Chiều 12-10, Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII. Ngay sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XVII bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Sáng ngày 13-10, Đại hội sẽ báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Khóa XVII. Sau đó Đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hiền-Luân-Hải


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ