A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

75 năm vững một lời thề

 

QPTĐ-Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nhân dân Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và  trịnh trọng tuyên bố với thế giới về một nước Việt Nam tự do, độc lập và  “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

 

Đây chính là lời thề Độc lập-lời thề thiêng liêng với non sông đất nước, với  truyền thống bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông và với thế hệ hôm nay đã giành được độc lập, phải quyết giữ được tự do, độc lâp.

Lời thề ấy có sức truyền cảm mạnh mẽ, khiến  hàng vạn quần chúng nhân dân có mặt trên Quảng trường Ba Đình khi ấy đều đồng loạt hô vang: Xin thề! Thề ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh!Thề kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược… Lời thề ấy đã trở thành tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân ta ngay trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Lời thề ấy đã trở thành sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn trong kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, kết thúc bằng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đánh sập hoàn toàn ách thống trị của thực dân, phong kiến, đánh bại hoàn toàn âm mưu cướp nước ta một lần nữa của chúng. Lời thề ấy đã biến một dân tộc vừa mới hôm qua còn mang thân phận nô lệ lầm than; còn đang kiệt quệ vì nạn đói năm 1945… nay đã có sức mạnh như Thánh Gióng, chỉ với giáo, mác, gậy tầm vông mà đánh bại cả phi, pháo, xe tăng cùng một đội quân hùng mạnh nhất trong phe đế quốc, buộc chúng phải ký kết Hiệp định Giơnevơ, công nhận quyền tự do, độc lập của Việt Nam.

Khói lửa của cuộc chiến tranh chống Pháp còn chưa tan hết trên đất nước, thì một lần nữa cả dân tộc lại hành quân ra trận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước quyết liệt, đầy gian khổ hy sinh. Một lần nữa, lời thề bảo vệ độc lập, tự do lại vang lên trên khắp hai miền Nam-Bắc, khi Hồ Chủ tịch đọc lời kêu gọi quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước ở cả hậu phương lớn và tiền tuyến lớn miền Nam. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang giành được những thắng lợi to lớn, thì Bác Hồ đã không còn nữa. Trong đau thương, người dân Việt Nam lại nắm tay nhau thề trước anh linh của Bác: “Vĩnh biệt Người, chúng ta thề-Giương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước, để thỏa lòng mong ước của Người”.

 Lời thề ấy đã được quân và dân miền Bắc biến thành hành động cách mạng bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH và chiến đấu anh dũng, đánh gục “thần tượng Pháo đài bay-B52”, trong trận Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972, buộc đế quốc Mỹ và tay sai phải ký kết Hiệp định Pari, lập lại hòa bình ở Việt Nam và  cuốn cờ về nước. Quân và dân miền Nam liên tục giành thắng lợi trên các chiến dịch, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thực hiện trọn vẹn lời Bác dạy: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Non sông thu về một mối, cả nước đi lên CNXH. 

Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, cả đất nước đứng trước những thách thức cam go, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới phía Nam, phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế, vừa chịu hậu quả của chính sách bao vây cấm vận của các thế lực thù địch nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta vẫn đoàn kết đồng lòng, tiếp tục xây dựng cuộc sống mới. Trong thời điểm cam go của lịch sử, khi CNXH thế giới lâm vào thoái trào, nhưng Đảng ta vẫn kiên định con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững độc lập, tự chủ, thực hiện sự nghiệp đổi mới. 

Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng với tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện, ổn định chính trị-xã hội được giữ vững; quốc phòng-an ninh được bảo đảm; thể chế pháp luật ngày càng hoàn thiện; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác tại khu vực và trên toàn cầu.

Ngày nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, đặc biệt là tình hình an ninh trên biển Đông, Đảng ta kiên trì giải quyết các tranh chấp biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Đảng ta chủ trương giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh để bảo vệ  toàn vẹn lãnh thổ đất nước. 

Lời thề Độc lập đã từng được vang lên trên Quảng trường Ba Đình trong ngày thành lập nước đã được nhân dân giữ vững trong suốt chiều dài 75 năm lịch sử đấu tranh kiên cường và anh dũng. Lời thề ấy vẫn sẽ còn mãi với non sông, đất nước này, bởi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

QPTĐ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ