A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”

QPTĐ-Sáng 8-8, Ban CHQS thị xã Sơn Tây đã tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về tiến hành Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” giai đoạn 1992-2022.

Cán bộ, nhân viên Cơ quan luôn chính quy trong mọi hành động.
 

30 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban CHQS thị xã Sơn Tây đã đạt kết quả tốt trên cả 5 nội dung, góp phần xây dựng và đưa hệ thống thiết chế văn hóa đi vào nền nếp trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nổi bật, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập nhận thức sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về việc “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị. Chủ động đầu tư mua sắm, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa trong đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức chính trị chống các biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa”. Duy trì có hiệu quả hoạt động của lực lượng 47 đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Cùng với đó, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội thị xã tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của địa phương, nhất là Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư­; thực hiện tốt công tác dân vận và công tác chính sách hậu phương quân đội...

Ban CHQS thị xã tặng Giấy khen cho những cá nhân tiêu biểu.
 

Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất đề ra 6 nhóm giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị thời gian tới, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng đơn vị trở thành “Điểm sáng văn hóa” trong các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã; mỗi gia đình quân nhân là một “gia đình văn hóa”, là nhân tố tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trên địa bàn.

Cũng tại Hội nghị, Ban CHQS thị xã tặng Giấy khen cho 4 cá nhân thuộc Cơ quan Quân sự vì đã có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” những năm gần đây.

Thuận Nhân


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ