A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban CHQS quận Nam Từ Liêm 

Tích cực cải cách thủ tục hành chính

QPTĐ-Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp về cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, những năm qua, Ban CHQS quận Nam Từ Liêm đã tổ chức triển khai chặt chẽ công tác cải cách hành chính trong lực lượng vũ trang quận và thu được những kết quả tích cực.

Ban CHQS quận Nam Từ Liêm công khai, niêm yết đầy đủ văn bản, giấy tờ tại phòng đón tiếp công dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thời gian qua, Ban CHQS quận đã thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng tạo bước chuyển mạnh mẽ về tổ chức, quản lý, chỉ huy thống nhất, thông suốt và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trên địa bàn quận bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS quận thường xuyên kiện toàn tổ chức, quân số biên chế theo đúng quy định của cấp trên. Trong đó, tập trung cải cách về tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan cho phù hợp với yêu cầu quản lý của Nhà nước trong tình hình mới, từ đó, giải quyết đúng các mối quan hệ, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ trống giữa các cơ quan. Giải quyết công việc từ chỉ huy đến các cơ quan đơn vị trực thuộc theo hướng giảm bớt những công việc hành chính hàng ngày của cơ quan; tăng thẩm quyền và nâng cao trách nhiệm của chỉ huy các cấp trong giải quyết công việc, tăng thời gian nghiên cứu, đổi mới phương pháp giao ban, hội họp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm quản lý, chỉ huy của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Để cải cách thể chế có kết quả, Ban CHQS quận xác định, phải định rõ trách nhiệm và phân công rành mạch giữa các cơ quan, tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng, chuẩn bị các văn bản và trình văn bản; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý, chỉ huy trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, đặc biệt là thể chế về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm nguyên tắc mỗi công việc chỉ do một cơ quan, một người chịu trách nhiệm chính. Trong thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, các văn bản, giấy tờ sổ sách cũng được niêm yết công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính theo đúng quy định từ quận đến phường. 

Bên cạnh đó,  Ban CHQS chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND quận ban hành đầy đủ văn bản có chất lượng, nội dung, thể thức đúng quy định của pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện nhiều nội dung trong một hội nghị; việc giao ban tiến hành ngắn gọn nhưng dân chủ, thiết thực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ

Thượng tá Chu Minh Đạo, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận cho biết: “Đảng ủy, Ban CHQS quận xác định, chất lượng đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan. Không có đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, về quản lý chỉ huy thì cơ quan không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. 

Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Ban CHQS đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ chuyên môn nói riêng, tập trung nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực tác phong công tác, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, Ban CHQS quận cử cán bộ tham gia đầy đủ lớp tập huấn về công tác văn phòng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đúng thành phần, động viên cán bộ tự học tập góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, nhân viên đơn vị trong giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị được nhanh gọn. Thực hiện quy định chung của UBND quận về từng bước hiện đại hóa hành chính, thực hiện mô hình “Văn phòng không giấy tờ”, đổi mới phương thức hội họp giảm một phần ba số hội nghị, giảm các giấy tờ hành chính.

Thượng tá Chu Minh Đạo chia sẻ thêm: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS quận sẽ đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị; tiếp tục đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, từng bước áp dụng khoa học, công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoạt động của cơ quan, tổ chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đức Anh
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 Covid-19 vượt biên

 Covid-19 vượt biên

Những ngày gần đây, thông tin dồn dập về những người dân từ nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào các tỉnh phía Nam, ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ