A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban CHQS huyện Mê Linh

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTĐ-Trong thời gian qua, Ban CHQS huyện Mê Linh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng sát với yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nâng cao nhận thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Mê Linh tham khảo tài liệu từ tủ sách của đơn vị.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBDGPL), tăng cường quản lý và giáo dục chấp hành kỷ luật và thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện công tác PBDGPL của các cấp, Ban CHQS huyện đã cụ thể hóa vào kế hoạch công tác của chỉ huy cơ quan, quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung PBDGPL với công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật và các hoạt động văn hóa, tinh thần của đơn vị. Ban CHQS huyện tiến hành sinh hoạt chính trị “Bàn biện pháp giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong LLVT huyện”, trong đó, nhiều nội dung được thảo luận, trao đổi thẳng thắn, sôi nổi, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

Trung tá Kiều Bá Dũng, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban CHQS huyện cho biết: Ban Chính trị đã bám sát các quy định của Bộ Tư lệnh, Hội đồng Giáo dục Pháp luật huyện, hàng tháng tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch Ngày pháp luật một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Ngoài việc phổ biến cho bộ đội nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn, quy định pháp luật, đơn vị còn định hướng kết hợp PBDGPL với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động. Cụ thể, đơn vị chú trọng giáo dục các chuyên đề như: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); một số nội dung cơ bản của Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng chống tác hại rượu bia năm 2019 và công tác bảo đảm an toàn giao thông…

Ban CHQS huyện thường xuyên bám nắm cơ quan nghiệp vụ cấp trên, bảo đảm kịp thời tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cơ quan, đơn vị theo quy định. Quân số tham gia học tập, quán triệt về nội dung giáo dục pháp luật luôn đạt 98,5% trở lên. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền PBDGPL, gắn PBDGPL với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới, tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển sinh quân sự; vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thông qua tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức của công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tốt việc định hướng tư tưởng, giáo dục gắn với duy trì nghiêm túc nền nếp thực hiện Ngày pháp luật ở đơn vị hàng tháng. Quản lý và khai thác tủ sách pháp luật được thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, tủ sách pháp luật của đơn vị có khoảng hơn 120 đầu sách các loại. Vận dụng linh hoạt, có hiệu quả tài liệu: “100 tình huống có thể nảy sinh ở đơn vị và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở” vào công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật tại đơn vị. Đa dạng các nội dung, hình thức, phương pháp PBDGPL sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, Ban CHQS huyện còn kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Ngày pháp luật với tổ chức tốt các biện pháp quản lý hành chính, duy trì kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm, tích cực, tự giác của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. 

Thông qua thực hiện công tác PBDGPL của đơn vị, đã trực tiếp góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mọi cán bộ, nhân viên trong cơ quan, góp phần thiết thực xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; đồng thời, tạo sự chuyển biến rõ nét về tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật của cán bộ, nhân viên, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân. Do đó, từ đầu năm đến năm đơn vị luôn ổn định về mọi mặt, không có vụ việc nghiêm trọng phải xử lý.

Đức Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ