A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rút kinh nghiệm sau kiểm tra công tác đấu thầu năm 2023

QPTĐ-Chiều 19/10, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm sau kiểm tra công tác đấu thầu năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo.

Theo kết quả kiểm tra của Cục Kế hoạch và Đầu tư Bộ Quốc phòng, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chấp hành nghiêm các quy định, quy trình thủ tục của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác đấu thầu, các quy định về bảo mật thông tin trong đấu thầu; thường xuyên quán triệt, phổ biến, tổ chức các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và Bộ Quốc phòng cho cán bộ, nhân viên làm công tác đấu thầu. Chủ đầu tư các dự án, công trình đã thành lập Ban quản lý dự án, thuê các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tư vấn, lựa chọn nhà thầu, thành lập tổ thẩm định có trình độ chuyên môn, đủ năng lực hoạt động đấu thầu. Quá trình tổ chức đấu thầu, được thực hiện đúng lộ trình, trình tự quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác đấu thầu. Thời gian, quy định đấu thầu được thực hiện đầy đủ, phù hợp với các điều khoản quy định của Luật Đấu thầu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu trong công tác đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản; thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác đấu thầu, mua sắm; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu… cần tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật về đấu thầu của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Công tác trình, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải có căn cứ báo cáo thẩm định, trong đó có ý kiến của các cơ quan về nội dung theo chức năng quản lý ngành có liên quan. Chấp hành nghiêm quy định về bí mật Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng trong quá trình lựa chọn nhà thầu… Đồng chí Phó Tư lệnh nhấn mạnh, sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã được kiểm tra phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc để thực hiện đúng công tác đấu thầu trong thời gian tiếp theo. Các đơn vị chưa được kiểm tra tập trung tự kiểm tra, đánh giá và có phương pháp phân loại, sắp xếp các hồ sơ bảo đảm khoa học, dễ tìm, dễ thấy và dễ lấy. Khi lựa chọn các nhà thầu, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức quán triệt, phân rõ trách nhiệm của các bên. Quá trình tổ chức mời thầu cần bám sát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nhất là Thông tư số 08 ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời tuân thủ nghiêm các mẫu biểu mời thầu của cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và tổ chức lưu hồ sơ chặt chẽ.

Đối với những kiến nghị của các cơ quan, đơn vị về việc đào tạo chứng chỉ hoạt động đấu thầu cho cán bộ, nhân viên làm công tác đấu thầu, đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, báo cáo Cục Hậu cần để tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh có phương hướng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đấu thầu thời gian tới.

Thuận Nhân


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ