A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTĐ-Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Ban CHQS các quận, huyện: Cầu giấy, Đan Phượng, Thường Tín, Sóc Sơn.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Ban CHQS huyện Sóc Sơn. 

Kiểm tra tại Ban CHQS quận Cầu Giấy, Đoàn đánh giá: Năm 2020, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Đảng ủy, Ban CHQS quận đã lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm và phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên. Cơ quan chính trị đã phát huy tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn thực hiện. Các quy chế, quy định của cấp ủy đảng, chỉ huy được xây dựng, bổ sung hoàn thiện, làm cơ sở bảo đảm dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy và quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp. Hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân đã phát huy được quyền dân chủ của quân nhân. Dân chủ được mở rộng, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân ngày càng được củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Ban CHQS huyện Đan Phượng đã thực hiện dân chủ trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực đời sống; dân chủ đi đôi với kỷ luật, dân chủ có tổ chức, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao tốt hơn, mối quan hệ trong cơ quan được củng cố vững chắc. Công tác quản lý, duy trì kỷ luật được thực hiện tự giác và nghiêm minh, không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý. Đảng ủy, Ban CHQS huyện bám sát kế hoạch, hướng dẫn của trên, triển khai có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Qua học tập, 100% cán bộ, nhân viên đơn vị và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thường Tín đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị,  nghị quyết, quy định của các cấp ủy Đảng về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong nghị quyết lãnh đạo, nhiệm vụ năm và hàng tháng của Đảng ủy đều xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ trong LLVT huyện. Dân chủ đã được cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, hoạt động của đơn vị. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, sát với tình hình nhiệm vụ, sát với từng đối tượng. Các chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật đều gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Qua đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nhận thức tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước.

Kết luận sau khi kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Ban CHQS huyện Sóc Sơn, Đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá: Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hệ thống văn bản chính quy, thống nhất. Sổ sách, giáo án giáo dục pháp luật đầy đủ, tổ chức giáo dục đúng nội dung, chương trình theo quy định. Đoàn đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, đồng thời, yêu cầu Ban CHQS huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tích cực đối thoại với cán bộ, nhân viên kịp thời giải quyết những thắc mắc, những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong đơn vị. Duy trì chặt chẽ và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức, nhất là sinh hoạt Đảng phải đảm bảo giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, tạo bầu không khí dân chủ đoàn kết nội bộ. Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cần nắm chắc tình hình thực tiễn của địa phương hiện nay, nhất là vấn đề về an ninh nông thôn, môi trường và Luật Đất đai để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp, bảo đảm chất lượng tốt.

P.Nguyên-V.Tuân
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ