A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Diễn tập khu vực phòng thủ quận Bắc Từ Liêm

Vận hành cơ chế nhịp nhàng, thực binh sát thực tiễn

QPTĐ-Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sau 2 ngày tổ chức thực hiện, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh, huy động và tiếp nhận dự bị động viên của quận Bắc Từ Liêm đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội dự chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận Bắc Từ Liêm.

Tham mưu chuẩn bị chu đáo

Với vai trò nòng cốt, Ban CHQS quận đã tập trung nghiên cứu, chủ động tham mưu với Quận ủy, UBND quận ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc phục vụ diễn tập; đồng thời, tổ chức khảo sát địa hình, xây dựng kết cấu tình huống, xác định các giai đoạn, vấn đề huấn luyện trong thế trận phòng thủ của quận.

Nhằm nâng cao năng lực diễn tập cho cơ quan, các ban, ngành và hệ thống chính trị của địa phương, Ban CHQS quận đã tham mưu với Ban Chỉ đạo diễn tập quận tổ chức tập huấn nhằm bồi dưỡng nội dung, phương pháp, thứ tự các bước tiến hành diễn tập cho cán bộ khung diễn, nhất là đối với các đồng chí lần đầu tham gia diễn tập; tổ chức huấn luyện bổ sung cho các lực lượng thực binh từ bước tập phân đoạn đến tập tổng hợp, tập trung vào những nội dung cần thiết còn yếu, còn thiếu. 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Ngô Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận cho biết: Trong quá trình tổ chức thực hiện, Quận ủy, UBND quận chỉ đạo Ban CHQS quận thực hiện nghiêm túc theo tinh thần: Cơ quan tham mưu đúng chức năng, nhiệm vụ; cán bộ thực hiện nhiệm vụ đúng cương vị, chức trách; không làm thay. Tức là Cơ quan Quân sự quận đóng vai trò trung tâm phối hợp, tổ chức hiệp đồng, hướng dẫn và thẩm định các văn bản về công tác tham mưu tác chiến, chứ không “làm hộ, làm thay”. Chính cách làm này đã giúp cho đội ngũ cán bộ các ban, ngành, đoàn thể địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tự học, tự làm, tự nghiên cứu để nắm chắc nội dung công việc của cấp mình, ngành mình. Từ đó, đảm nhiệm tốt cương vị trong các giai đoạn diễn tập.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Đồng chí Vũ Hà, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập quận Bắc Từ Liêm cho biết: “Xác định nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, đòi hỏi sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền từ quận xuống cơ sở và huy động lực lượng của cả hệ thống chính trị, Quận ủy, HĐND, UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị; tích cực tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập đến các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể, các lực lượng và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Thông qua đó, tạo sự chuyển biến, nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa  của cuộc diễn tập trong tình hình mới”.

Trên cơ sở kế hoạch diễn tập đã được Ban Chỉ đạo diễn tập của quận phê chuẩn, Ban Tổ chức diễn tập quận ban hành các kế hoạch về tổ chức, điều hành diễn tập; quyết định về việc huy động lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, các lực lượng, tổ chức đoàn thể tham gia diễn tập. Đồng thời, tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ, phân công cho các lượng lực một cách cụ thể, chặt chẽ, xác định rõ lộ trình, tiến độ thời gian để hoàn thành các nội dung, công việc chuẩn bị.

 Do có sự chuẩn bị chu đáo, nên cuộc diễn tập khu vực phòng quận Bắc Từ Liêm đã bảo đảm đúng trình tự, kế hoạch đề ra. Các nội dung diễn tập đã thể hiện được sự thống nhất cao theo tinh thần Nghị quyết 28, Khóa X của Bộ Chính trị. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố, các thành phần tham gia diễn tập đã nghiên cứu nắm vững nguyên tắc chỉ đạo, phương thức điều hành, tham mưu và tổ chức thực hiện đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra. Trong đó, đã làm rõ được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền và công tác phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn. 

Ngoài ra, cùng với diễn tập cấp quận, diễn tập ở 2 phường trên địa bàn quận cũng được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Các thành phần tham gia khung tập từ phường đến quận đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nắm chắc thứ tự các bước tiến hành, các giai đoạn nhiệm vụ diễn tập, nhiều ý kiến đề xuất các biện pháp lãnh đạo chuyển địa phương vào trong trạng thái thời chiến có chất lượng, gắn chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị mình. Công tác điều hành hội nghị được đảm bảo bài bản, rõ ràng, mạch lạc; kết luận chặt chẽ, sát với nội dung diễn tập và tình hình thực tế địa phương.

Tiểu đoàn Bộ đội địa phương quận Bắc Từ Liêm thực binh tiến công địch đổ bộ đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ quận. 

Quá trình diễn tập đã thực hiện tốt trình tự các bước tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ theo điều lệ công tác tham mưu tác chiến, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố, đồng thời có sự vận dụng sáng tạo, sát thực tế chiến đấu đặt ra. Nét mới của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm nay là cả 2 cấp, cấp quận và cấp phường đều cơ động ra căn cứ chiến đấu để làm công tác tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Phần thực binh với đề mục: “Đại đội Bộ binh được tăng cường tiến công địch đổ bộ đường không” được kết cấu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập Thành phố. Quá trình thực hiện đã thể hiện rõ năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang địa phương, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ trên địa bàn, khắc phục xử lý hiệu quả tình huống đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

“Cuộc diễn tập đã phát hiện ra những vấn đề mới nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trên địa bàn quận. Trong thời gian tới, quận tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở, kiện toàn các hệ thống văn bản trong các giai đoạn diễn tập, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ quận, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”-đồng chí Vũ Hà, Bí thư Quận ủy chia sẻ.

Thành công của cuộc diễn tập là kết quả của sự nhận thức đúng đắn, sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đây là cơ sở, tiền đề tạo thế và lực để quận Bắc Từ Liêm xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc.

T.Đức-P.Luân-V.Dũng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ