A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 

QPTĐ-Trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT), chăm lo đến quyền lợi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng và thân nhân; góp phần giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. 

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ ở Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Chính sách BHXH, BHYT đối với Quân đội là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; là chính sách hậu phương quân đội, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Nên việc tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, chiến sĩ luôn được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quan tâm chỉ đạo. Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đều tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân hiểu biết, nắm chắc về chế độ, chính sách BHXH, BHYT trong Quân đội để mọi người thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài quân đội để tạo sự đồng thuận, thống nhất chung về công tác BHXH, BHYT.

 Bộ Tư lệnh còn tăng cường tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác BHXH, BHYT ở các cấp, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ trách nhiệm của đội ngũ quân y ở các đơn vị trong việc khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ bằng nguồn kinh phí ban đầu 10% của BHYT, để mọi người tin tưởng vào hệ thống y tế của Quân đội. Quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vướng mắc khi có vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng thụ hưởng; thực hiện nghiêm việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, động viên, khuyến khích, biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kiên quyết xử lý những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng, như: Cán bộ, Quân lực, Tài chính phát huy tốt vai trò tham mưu, quản lý, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ cấp trên trong thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng đạt hiệu quả, kịp thời, đúng quy định. Vì vậy, chỉ tính riêng năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh đã cấp được 28.436 thẻ BHYT; cấp mới 70 sổ BHXH cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; giải quyết BHXH chi trả 1 lần là 2.519 trường hợp (đối tượng quân nhân xuất ngũ); thanh toán đầy đủ kinh phí BHYT, BHXH theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác BHXH, BHYT ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc.

Bên cạnh những chủ trương, biện pháp đồng bộ, thiết thực, Bộ Tư lệnh còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý công tác BHXH, BHYT bảo đảm bí mật quân sự, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong toàn Bộ Tư lệnh. Duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT ở các cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác BHXH, BHYT có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vừa đảm bảo bí mật quân sự, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, góp phần tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

VĂN TUÂN 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ