A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội

 

QPTĐ-Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS quận Hai Bà Trưng luôn tận tình, trách nhiệm trong giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về lãnh đạo thực hiện công tác chính sách, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác từng tháng trong năm, đồng thời chỉ đạo cơ quan chính trị triển khai đồng bộ các nội dung, chăm lo tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận. Với tinh thần chủ động, Ban CHQS quận đã làm tốt chức năng tham mưu với Quận ủy, UBND quận ban hành đồng bộ nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết kịp thời các chính sách hậu phương quân đội và Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương.

Thượng tá Cao Tiến Sơn, Chính trị viên Ban CHQS quận Hai Bà Trưng cho biết: “Quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, là đạo lý, truyền thống của dân tộc ta. Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tri ân đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, cán bộ, nhân viên Ban CHQS quận nhận thức sâu sắc việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, góp phần cùng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Từ đó, biến nhận thức thành hành động thiết thực, cụ thể, tích cực góp phần vào thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, nâng cao hiệu quả và đưa Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt đời sống xã hội”.

Thời gian qua, Ban CHQS quận đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các bệnh viện trên địa bàn tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc cho gần 3.000 thương binh, bệnh binh,  thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng; phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, các ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội của quận thăm, tặng quà gia đình chính sách… Những việc làm cụ thể, thiết thực đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tình cảm tốt đẹp của nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban CHQS quận đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác chăm lo cho thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cả về nhận nhức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đội ngũ làm công tác chính sách đơn vị đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, bám sát tâm tư nguyện vọng của các đối tượng chính sách trên địa bàn, chủ động xem xét, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng được thụ hưởng.

Những kết quả trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng chính sách, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; lan tỏa truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT quận.

Trần Đức


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ