A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác giáo dục QP-AN Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

QPTĐ-Ngày 28-9, Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác giáo dục QP-AN Sở Tư pháp Hà Nội năm 2022.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn đề cao vai trò, tầm quan trọng và đảm bảo thực hiện tốt công tác QP-AN nói chung, công tác giáo dục QP-AN nói riêng trong tổ chức và hoạt động của cơ quan Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở; thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch... Sở luôn nghiêm túc thực hiện, cử đủ, đúng thành phần cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Tính đến nay, 100% (4/4) công chức đối tượng 2 và 63/65 đối tượng 3; 93/95 đối tượng 4 của Sở đã được bồi dưỡng kiến thức QP-AN đúng chương trình, nội dung theo quy định và được cấp chứng chỉ. Ngoài ra, Sở còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể gắn kết các nội dung chuyên môn với nội dung về QP-AN nhằm nâng cao nhận thức, quan điểm về nhiệm vụ giáo dục QP-AN trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.

Hội đồng giáo dục QP-AN Thành phố kiểm tra công tác tại Sở Tư pháp Thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở cũng thẳng thắn nêu ra một số hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP-AN: Một số cán bộ, công chức các phòng nghiệp vụ Sở khi thực hiện nhiệm vụ còn chưa thật sự chủ động. Các thành viên Ban CHQS đôi khi còn lúng túng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng tự vệ của Sở chủ yếu là nữ nên gặp khó khăn trong các đợt tổ chức huấn luyện.

Đoàn Kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn bản, sổ sách và kiểm tra nhận thức với 10 đồng chí cán bộ, công chức Sở về nhiệm vụ công tác giáo dục QP-AN. Kết quả, đơn vị đạt loại Giỏi.

Kết luận buổi kiểm tra, Đoàn đánh giá cao những kết quả công tác giáo dục QP-AN của Sở Tư pháp Thành phố trong thời gian qua. Kết quả này cho thấy, công tác giáo dục QP-AN được thực hiện toàn diện, đảm bảo bồi dưỡng đúng nội dung, qua đó đã tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội , giữ vững kỷ cương trong các đơn vị và toàn ngành. Đồng thời, Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế mà Sở cần khắc phục. Theo đó, đề nghị Sở cần tiếp tục rà soát đối tượng cần bồi dưỡng kiến thức QP-AN để cử đi bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng; phát huy hơn nữa trong thực hiện công tác giáo dục QP-AN; tiếp tục quán triệt Luật giáo dục QP-AN trong cơ quan; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới.

Khánh Hà

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ