A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Để đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc

QPTĐ-Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho chức sắc, chức việc tôn giáo, là vấn đề hết sức quan trọng nhằm trang bị, bổ sung những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, về chính sách tôn giáo; phòng, chống âm mưu thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN, góp phần hun đúc truyền thống yêu nước, tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Theo số liệu của Ban Tôn giáo Thành phố, hiện nay trên địa bàn Thủ đô có 8 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo, Hồi giáo, Bahai’I, Minh Sư đạo. Bên cạnh các tôn giáo chính thống, xuất hiện một số đạo lạ, như: Long hoa Di lặc, Hoàn Thiên Long, Giáo hội Lạc Hồng; Pháp môn diệu âm, Thanh Hải vô thượng sư, Nhất quán đạo, Đức Chúa trời mẹ…mang nặng tư tưởng mê tín dị đoan, tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, dễ bị các thế lực lợi dụng, kích động chống phá, làm mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây chính là những khó khăn trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các tôn giáo, mà đồng chí Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nêu lên trong khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho gần 300 chức sắc, chức việc tôn giáo trên bàn Quân khu 2 và thành phố Hà Nội vừa qua: “Do thiếu thông tin hoặc do những định kiến nhất định nên vẫn có một bộ phận nhỏ chưa hiểu hết và hiểu chưa đúng về tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, bị các thế lực thù địch, các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, làm giảm niềm tin của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, ảnh hưởng tới sự ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội”.

Các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN.

Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN, những năm qua, với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN Thành phố, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã làm tốt việc tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục, bồi dưỡng QP&AN. Từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các chức sắc, chức việc tôn giáo đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đồng thời, chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP&AN, trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị xã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đội ngũ chức sắc, chức việc tại địa phương. Chia sẻ về công tác phối hợp, Tiến sĩ Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố cho biết: “Các chức sắc, chức việc tôn giáo có vị trí rất quan trọng trong kết nối, vận động tín đồ chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hoạt động tôn giáo theo đúng hiến pháp, pháp luật và phương châm “tốt đời đẹp đạo”, sống phúc âm trong lòng dân tộc, không ngừng nêu cao cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Do đó, trong những năm qua, Ban Tôn giáo Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, mời 8 tôn giáo trên địa bàn Thủ đô rà soát, lập danh sách hàng trăm chức sắc, chức việc tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN do Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bộ Quốc phòng tổ chức. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên được các tôn giáo tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt. Ngay trong tháng 10 này, chúng tôi đã mời được 120 chức sắc, chức việc tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN”.

Hiệu quả sau khi các chức sắc, chức việc tôn giáo được bồi dưỡng kiến thức QP&AN mang lại là rất thiết thực. Hòa thượng Thích Tuệ Nguyên, Trụ trì chùa Sủi, huyện Gia Lâm cho biết: “Thông qua các lớp học bồi dưỡng kiến thức QP&AN do Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức. Chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm động viên, khích lệ các sư sãi và tín đồ tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội lành mạnh ở địa phương; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp các chư tăng, phật tử nâng cao trình độ học vấn, nhận rõ luận điệu xuyên tạc, phá hoại mối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, đoàn kết, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”. Còn theo Mục sư Vũ Tuấn Anh, Quản nhiệm Hội thánh tin lành Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Tổng hội thánh tin lành Việt Nam miền Bắc cho biết: “Chỉ có bồi dưỡng kiến thức QP&AN mới giúp chúng tôi hiểu và nhận diện rõ hơn âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu, từ đó nâng cao cảnh giác cách mạng, sinh hoạt tôn giáo ổn định theo đúng pháp luật. Trên cương vị, bổn phận trách nhiệm của mình, tôi sẽ mang những kiến thức, thông tin lĩnh hội từ lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN, để truyền dạy cho các tín hữu, tín đồ, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt trách nhiệm của người công dân để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao Giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc tôn giáo.

 

Cùng với đó, để tiếp tục phát huy tốt vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo sau khi được bồi dưỡng, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các quận, huyện, thị xã thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin chính thống để các chức sắc, chức việc tôn giáo tuyên truyền đến những tín đồ, phật tử và nhân dân trên địa bàn, nội dung tập trung tuyên truyền, như: Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, Bộ Luật hình sự. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, cơ quan quân sự các cấp nắm chắc được tâm tư nguyện vọng của tín đồ, phật tử, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chính quyền địa phương các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm QP&AN, giải quyết các vấn đề về chính sách tôn giáo. Nhờ đó mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được giữ vững, hoạt động của các tôn giáo đi vào nền nếp, sinh hoạt của các chức sắc, tín đồ tôn giáo tuân thủ theo quy định của pháp luật, tin tưởng vào đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, phát huy tốt tinh thần “gắn bó, đồng hành cùng dân tộc”, tán thành và tham gia tích cực trong các phong trào cách mạng tại địa phương, hòa nhập vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và xây dựng Thủ đô, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Văn Tuân-Hữu Thu

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ