A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4

QPTĐ-Sáng 26-7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) quận Thanh Xuân đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 100 đồng chí (đối tượng 4) là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, giáo viên các trường THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn quận năm 2022.

Trong thời gian 4 ngày, học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề, với các nội dung: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP-AN; an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên…

Toàn cảnh lớp học.
 

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn quận nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN ở cơ sở trước tình hình mới, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị , địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hải Yến

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ