A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

 

QPTĐ-Ra đời trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội kế tục và phát huy truyền thống "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, truyền thống anh dũng, kiên cường chống ngoại xâm, sáng tạo trong lao động, đoàn kết, nhân ái, bao dung trong đối nhân xử thế của dân tộc, đồng thời, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống "Ngàn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội", lập nên bao chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì Hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2021.


Thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, các đơn vị tiền thân của LLVT Thủ đô ra đời đảm đương sứ mệnh lịch sử cùng toàn dân Hà Nội khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tiếp đó, cùng các tầng lớp nhân dân Hà Nội đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng và nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT Thủ đô có vinh dự nổ súng mở đầu Toàn quốc kháng chiến, kiên cường chiến đấu giam chân địch trong Thành phố suốt 60 ngày đêm, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực và làm thất bại bước đầu chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch, chứng minh sự đúng đắn và thắng lợi tất yếu của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ của dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Thủ đô tăng cường xây dựng phát triển lực lượng, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, tích cực chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, vừa dũng cảm, kiên cường phối hợp với các lực lượng phòng không, không quân của Bộ Quốc phòng đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Đặc biệt trong Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không cuối tháng 12 năm 1972, lực lượng vũ trang Thủ đô phối hợp với lực lượng phòng không quốc gia bắn rơi 25 máy bay B-52, góp phần quyết định đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích đường không chiến lược của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh lân cận, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri tháng 1 năm 1973 chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo ra bước ngoặt thuận lợi đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, LLVT Thủ đô đổi mới toàn diện, hoàn thiện tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp của Thành phố về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia và quốc tế diễn ra trên địa bàn; tạo điều kiện cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Với những chiến công hiển hách trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Thủ đô Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 03 Huân chương Hồ Chí Minh; 01 Huân chương Sao vàng; 05 Huân chương Quân công; 04 Huân chương Chiến công; 04 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 01 Huân chương Hữu nghị Hạng Thập-bạ-đân của Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Đơn vị 3 lần được tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ đổi mới (1978, 2002, 2005); 285 đơn vị và 71 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Chiến tranh cục bộ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ; xung đột sắc tộc, tôn giáo; hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố, chạy đua vũ trang... diễn biến phức tạp. Đối với nước ta, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá bằng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kích động tư tưởng ly khai, bạo loạn, nhằm gây mất ổn định trên từng địa bàn, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài. Trong đó, với vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, Thủ đô Hà Nội luôn là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Để tạo nền tảng bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy”, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng LLVT Thủ đô thực sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trước hết, tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, thực sự là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết lãnh đạo LLVT Thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Thủ đô, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Chú trọng xây dựng LLVT Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Trong đó, xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; ưu tiên bảo đảm quân số các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các đơn vị bộ binh đủ quân; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, vững mạnh toàn diện. Xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng ngày càng cao, thường xuyên đăng ký, quản lý, theo dõi nắm chắc số lượng, chất lượng, sẵn sàng động viên, mở rộng lực lượng khi cần thiết. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu phù hợp với đặc điểm địa bàn, dân số, chú trọng lực lượng dân quân thường trực, hoạt động hiệu quả, thiết thực, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, các ngày lễ lớn của đất nước. Phối hợp tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống bạo loạn, khủng bố; phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trước mắt là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân Thủ đô.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong về nhận thức lý luận và năng lực hành động, lời nói đi đôi với việc làm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác chính sách, công tác dân vận, thường xuyên tổ chức tốt nhiệm vụ kết hợp huấn luyện hành quân dã ngoại với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc củng cố hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển
Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ