A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân sự huyện Phú Xuyên: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Bài 1: Hiệu quả từ việc “làm mới” nghị quyết

QPTĐ-Những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết lãnh đạo ở các cấp. Trong đó, việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng ra nghị quyết là một trong những nội dung quan trọng được cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm.

Có dịp đến công tác tại Ban CHQS huyện Phú Xuyên, chúng tôi được dự Hội nghị Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 của Chi bộ Ban Chính trị. Buổi sinh hoạt diễn ra theo đúng chương trình, bảo đảm nguyên tắc. Sau phần thủ tục và điều hành các nội dung, Thượng tá Nguyễn Thành Đại, Bí thư Chi bộ Ban Chính trị chuyển sang phần ra nghị quyết lãnh đạo. Khi đưa ra các vấn đề còn hạn chế trong tháng và gợi ý thảo luận, các đảng viên trong chi bộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình phân tích, đánh giá tìm ra nguyên nhân, quy trách nhiệm đến từng cá nhân phụ trách. Với kiến thức và kỹ năng điều hành Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân tích, giải quyết triệt để từng vấn đề đảm bảo đúng nguyên tắc nhưng vẫn “thấu tình” được cán bộ, đảng viên tán thành và biểu quyết 100%. Sau buổi sinh hoạt, trao đổi với chúng tôi, anh Đại cho biết: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt và ra nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc. 

Đảng ủy Quân sự huyện Phú Xuyên tập trung nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo.

Trong sinh hoạt, cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, nhất là việc nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình. Do đó, mọi vấn đề còn tồn tại trong tháng đều được cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến rất xôi nổi. Quan điểm của chúng tôi là phê bình việc chứ không phê bình người, mục đích cuối cùng là khắc phục tồn tại, yếu kém để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. Qua đó, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy, Chỉ huy các cấp đánh giá cao”. Trước những yêu cầu nhiệm vụ, việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo ở các chi bộ trong Ban CHQS huyện đang có những bước tiến mới đảm bảo ngắn gọn, các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết đề ra sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện, trước đây việc ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở các chi bộ còn có hiện tượng sao chép, nội dung dàn trải, chỉ tiêu chung chung, trong sinh hoạt còn nể nang, né tránh, ngại va chạm dẫn đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở một số chi bộ mức độ còn thấp. Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng ra nghị quyết, đảm bảo ngắn gọn sát với nhiệm vụ của từng cơ quan. Các chi bộ trước khi tổ chức sinh hoạt đều phải báo cáo nội dung Dự thảo nghị quyết với Đảng ủy, khi được Đảng ủy thông qua mới được sinh hoạt. Thông qua hình thức này, những hạn chế về nội dung của Dự thảo nghị quyết được Đảng ủy chỉ ra cụ thể đến từng chi bộ. Bên cạnh đó, việc phân công các đồng chí trong Đảng ủy kiểm tra, theo dõi chéo chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được thực hiện thường xuyên. Do đó, chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo của các chi bộ từng bước được nâng lên, đến nay đã đi vào nền nếp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng”. 

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, quá trình thực hiện nhiệm vụ ở một số đơn vị cơ sở trong LLVT huyện có hiện tượng nhận thức của một số cán bộ, đảng viên trong việc sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo còn chưa chú tâm, làm việc theo kinh nghiệm. Để khắc phục hiện tượng trên, hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh, gắn với xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, hằng năm, việc tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi được Huyện ủy rất quan tâm, qua đó đã bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt. 

Từ việc đổi mới nội dung, hình thức ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban CHQS huyện các chế độ nền nếp sinh hoạt của các chi bộ cơ quan đã đi vào nền nếp, ngày càng có chất lượng. Thông qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. 

QUANG ĐÔNG
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ