A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương Chín

 

QPTĐ-Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, trong 2 ngày 25 và 26/12/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng của Đảng. Trong đó, Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng, là tiền đề bảo đảm cho công tác cán bộ chiến lược đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

 

 

Hội nghị Trung ương 9 bàn nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ.  

Ảnh: Internet


Nhân sự kiện này, trên các trang mạng xã hội, facebook cá nhân, các thế thực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị ra sức viết bài, tung video clip xuyên tạc, bóp méo kết quả Hội nghị Trung ương 9. Chúng xuyên tạc, cho rằng “quy hoạch cán bộ là chọn người, chọn ghế để sắp đặt”, “quy hoạch là sự sắp xếp từ bên trên” nên muốn tiến thân phải nịnh bợ, luồn lách và chạy chọt để được phân bổ. Còn bầu cử là quá trình chọn người vào bộ máy công quyền bằng lá phiếu. Như vậy, tự trong bản chất, quy hoạch và bầu cử nó trái ngược nhau hoàn toàn. Khi chọn nhân sự chủ chốt cho bộ máy công quyền, nếu đã chọn theo kiểu quy hoạch thì không thể tồn tại bầu cử và ngược lại. Với luận điệu như vậy, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc cho rằng, Hội nghị Trung ương Chín giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 thực chất là sự sắp xếp từ bên trên. Bầu cử trong Đảng hoặc các cơ quan quyền lực Nhà nước từ cấp phường, xã trở lên phần lớn chỉ là dân chủ giả hiệu.


Những luận điệu trên rõ ràng là sự xuyên tạc, bóp méo kết quả Hội nghị Trung ương 9; là âm mưu thâm độc chống phá công tác cán bộ của Đảng ta. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không chỉ nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phẩn tử phản động, cơ hội chính trị mà còn phải tích cực đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn đó.


Như chúng ta đã biết, một trong những nguyên tắc lãnh đạo của Đảng ta đó là tập trung dân chủ. Với tư cách là nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của Đảng, mọi hoạt động và quan hệ giữa các tổ chức Đảng với nhau, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa tổ chức và cá nhân đảng viên, cá nhân và tập thể, tự do và kỷ luật…đều phải dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua đó, tập trung dân chủ giúp phát huy tiềm năng trí tuệ trong Đảng, trong nhân dân, đảm bảo cho các quyết định của tổ chức Đảng bớt sai lầm, khuyết điểm, vừa đảm bảo cho Đảng đoàn kết, thống nhất tạo thành một sức mạnh nhằm đảm bảo giữ vững chính trị, ổn định tư tưởng và kiện toàn tổ chức Đảng. Ngoài ra, nguyên tắc tập trung dân chủ giúp loại bỏ khuynh hướng độc đoán, vô chính phủ, phá hoại sự thống nhất của Đảng. Nếu phá vỡ nguyên tắc tập trung dân chủ thì Đảng Cộng sản không còn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động.


Sự thống nhất trong nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện ở chỗ, dân chủ là điều kiện, tiền đề tập trung. Nếu tập trung mà tách rời dân chủ sẽ biến thành chuyên quyền độc đoán. Kết quả đem lại không phải là đoàn kết mà là chia rẽ, đến chừng mực cao hơn sẽ dẫn đến dân chủ cực đoan. Vì lẽ đó, tập trung phải dựa trên tiền đề dân chủ để tránh tình trạng chuyên quyền độc đoán, để người dân vẫn là người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Thứ hai, tập trung là cơ sở đảm bảo cho dân chủ thực hiện đúng hướng, đúng mục đích. Dân chủ phải dựa trên cơ sở tập trung, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng vô tổ chức, tự do, tùy tiện, mất tập trung trong Đảng. Thông qua dân chủ sẽ giúp cho quyền lực của nhân dân không bị tách rời, không phân tán dẫn đến mất tập trung. Do đó, không thể có dân chủ thực sự nếu không có tập trung và ngược lại, cũng không có tập trung thực sự mà không có dân chủ. 


Quy hoạch cán bộ để thực hiện công tác cán bộ một cách đúng hướng, đúng mục đích, thể hiện sự tập trung trong lãnh đạo của Đảng. Hay nói cách khác, việc Trung ương giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để tiếp tục bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; là cơ sở để thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Đức Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ