A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Gia Lâm

Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

QPTĐ-Với mục tiêu nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng địa phương phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới. Thời gian qua, huyện Gia Lâm đã, đang tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đồng lòng của nhân dân hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó, xây dựng huyện trở thành khu vực phòng thủ vững chắc, tạo bước đệm để trở thành quận trong thời gian tới.

Thay đổi diện mạo, đời sống nhân dân ổn định

Năm 2017, toàn huyện Gia Lâm đã có 20/20 xã đạt chuẩn xã NTM, năm 2018, huyện đã hoàn thành về đích NTM và tiếp tục thực hiện xây dựng NTM  nâng cao. Theo báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”, tính đến quý II năm 2022 trên địa bàn huyện, 100% các xã, thị trấn đã hoàn thành đạt và cơ bản đạt nhóm tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao. Qua quá trình thực hiện NTM, huyện đã tập trung chú trọng đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, điện, đường liên xã liên thôn, đường làng cơ bản được bê tông hóa 99%, hệ thống trường học các cấp, trang thiết bị dạy học đã và đang tiếp tục được ưu tiên đầu tư nâng cấp, góp phần nâng cấp chất lượng giáo dục. Trạm y tế các xã, bệnh viện đa khoa huyện cũng được nâng cấp, cải tạo. Hệ thống các thiết chế văn hóa ở các thôn, xã được tăng cường; việc cưới, tang và lễ hội đã có nhiều tiến bộ theo hướng tiết kiệm, đơn giản và văn minh; các công trình nhà văn hóa ở nhiều xã đã được xây dựng khang trang, sạch, đẹp, công tác vệ sinh môi trường đã được quan tâm, các xã đều có tổ thu gom rác thải, nên môi trường ở các xã đã có nhiều chuyển biến, sạch, vệ sinh hơn…

Dân quân xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm diễn tập trong KVPT năm 2022.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, những năm qua, đời sống của nông dân toàn huyện ngày một nâng cao: Tỷ lệ hộ nghèo còn 0%, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/năm; giá trị thu nhập bình quân đạt 300 triệu đồng/ha/năm; tổng số lao động trên địa bàn huyện là hơn 27 nghìn người; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,5%; tính đến hết năm 2021, có 122 thôn, làng được công nhận làng văn hóa; 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, các trạm y tế đều có bác sĩ và phòng khám tư nhân tại các xã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng thường xuyên được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế. Tỷ lệ trường học công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 98%, cùng với đó, 95% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Huyện giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự.

Bác Phùng Đắc Sương, thôn Dương Xá, xã Dương Xá cho biết: Là một cựu chiến binh mới trở về đời thường, tôi rất tự hào về công tác xây dựng NTM của địa phương, từ đó, các công trình trụ sở, trung tâm văn hóa, trạm y tế xã, trường học, nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố đều được xây dựng khang trang, đường làng ngõ xóm được trải nhựa và bê tông, đời sống nhân dân nâng cao, diện mạo quê hương thay đổi từng ngày với tốc độ đô thị hóa nhanh.

Diễn tập trong khu vực phòng thủ xã Dương Xá, huyện Gia Lâm năm 2022.

Đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, với chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng, Ban CHQS huyện đã chấm điểm các đơn vị cấp xã với những nội dung: Xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương hàng năm theo quy định; kiện toàn đầy đủ các Hội đồng: Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, thường xuyên duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng, hiệu quả; xây dựng LLVT vững mạnh, đúng quy định; thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, công dân trong độ tuổi dân quân; quản lý quân nhân dự bị, dân quân rộng rãi nền nếp, chặt chẽ về số lượng và chất lượng theo đúng quy định; thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng thuộc quyền… 100% các xã, thị trấn đều đạt yêu cầu.

Điểm nhấn với công tác quân sự, quốc phòng

Hàng năm, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” tập trung vào thực hiện tiêu chí quốc phòng, an ninh. Đây được coi là tiêu chí quan trọng và khó thực hiện nhất trong các tiêu chí xây dựng NTM, chính vì vậy, huyện đã về đích NTM và tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu, một số đơn vị cấp xã đăng ký tiêu chí này.

Thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Gia Lâm cho biết: Để phấn đấu cùng với toàn huyện về đích NTM và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chỉ tiêu trong xây dựng NTM kiểu mẫu trong thời gian tiếp theo, Ban CHQS huyện đã thường xuyên giáo dục, quán triệt đến các đơn vị DQTV các nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn chặt với phát triển kinh tế của địa phương và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Cùng với đó xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tuyên truyền vận động thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, tham gia công tác giáo dục, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, thực hiện chính sách xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng địa bàn an toàn, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trong giai đoạn 2011-2020, Ban CHQS huyện đã chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội và nhân dân các địa phương tham gia hàng nghìn ngày công xây dựng đường bê tông liên thôn, tổ chức thăm, tặng quà, khám bệnh cấp thuốc đối với hàng trăm lượt đối tượng với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm, trong đó có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, Ban CHQS huyện đã tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu về các Luật Nghĩa vụ quân sự, Lực lượng DBĐV… góp phần giữ vững ổn định chính trị địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, những bài học kinh nghiệm trong việc coi trọng công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, tạo sự thống nhất, nhận thức đúng đắn và sâu sắc về xây dựng NTM; về phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; đa dạng hóa các nguồn lực và đồng bộ các giải pháp, triển khai các nhiệm vụ xây dựng NTM có trọng tâm, trọng điểm... và để người dân thực sự là chủ thể của xây dựng NTM.

Đồng chí Dương Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Dương Xá, huyện Gia Lâm cho biết: Hiện nay, huyện tiếp tục giao nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2022, địa phương đã lựa chọn các mô hình kiểu mẫu về văn hóa, xã hội; chính trị và tiêu chí an ninh trật tự. Để hoàn thành tốt các tiêu chí, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân địa phương chung sức, không thể thiếu sự cố gắng của lực lượng công an, quân sự xã. Trên tinh thần đó, địa phương xác định công tác quân sự, quốc phòng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này bằng các nghị quyết, chương trình và đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành tốt toàn bộ nội dung trong công tác quân sự, quốc phòng, thông qua đó, đã góp phần trong phát triển kinh tế-xã hội và đặc biệt trong xây dựng NTM kiểu mẫu của địa phương trong thời gian tiếp theo.

Việt Dũng

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ