A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch

 

QPTĐ-Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần chưa được rèn luyện, thử thách, thanh niên là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam.

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho thanh niên.

Vai trò của thanh niên

Thanh niên Việt Nam chiếm số đông trong dân số, trải đều trên cả nước và có mặt ở các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Thanh niên không phải là một giai cấp nhưng được hiện diện ở tất cả giai cấp nông dân, giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức. Thanh niên cũng không phải là một tầng lớp xã hội độc lập nhưng có mối quan hệ gắn bó với các tầng lớp khác trong xã hội. Ngoài quyền, nghĩa vụ công dân, thanh niên còn phải có trách nhiệm với Tổ quốc, Nhà nước, xã hội, gia đình và trách nhiệm với bản thân. Trong đó, đối với Tổ quốc, hơn cả trách nhiệm, đó còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam. Luật Thanh niên năm 2020 nêu rõ trách nhiệm của Thanh niên đối với Tổ quốc: 

  1. Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  2. Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu.
  3. Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

“Đâu cần thanh niên có, đấu khó có thanh niên” là khẩu hiệu truyền thống đã thấm sâu vào lòng người, thể hiện vai trò và vị trí của thanh niên trong phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước luôn xác định thanh niên giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố, nguồn lực con người và đặt niềm tin sâu sắc vào thanh niên, phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh. Thanh niên là mấu chốt của sự thành bại cho tương lai của đất nước, không chỉ bảo vệ Tổ quốc mà còn là tương lai phát triển về mặt kinh tế, trí tuệ hội nhập thế giới rộng lớn.

Thủ đoạn lôi kéo, kích động thanh niên

Ngày nay, Internet, mạng xã hội đã làm thay đổi mạnh mẽ phương thức giao tiếp của con người. Đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Thủ đoạn của chúng cũng rất đa dạng, phong phú như: Thiết lập các trang web, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và truyên truyền phá hoại tư tưởng; đăng tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam; sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội... Đối tượng chúng nhằm vào bao gồm các tầng lớp nhân dân, thành phần xã hội, không phân biệt giàu nghèo, giới tính, độ tuổi nhưng quan trọng nhất là tầng lớp thanh niên. Chúng nhằm vào tầng lớp này bởi thanh niên là lực lượng tiên tiến, nhanh tiếp xúc với công nghệ, nhất là internet và mạng xã hội. Mặt khác, thanh niên cũng là đối tượng ít được rèn luyện qua thử thách, bản lĩnh chính trị chưa vững vàng nên dễ bị xúi giục, kích động, mua chuộc...

Đối với sinh viên và đội ngũ trí thức, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, lôi kéo một số du học sinh, nghiên cứu sinh đang học tập, công tác ở nước ngoài để tuyên truyền phản động; tập hợp, bồi dưỡng một số thanh niên có xu hướng phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh tặng học bổng, hỗ trợ kinh phí từ các NGO, liên kết đào tạo, thẩm thấu những “giá trị” xã hội tư bản một cách tự nhiên nhưng rất thâm độc, nhằm nuôi dưỡng đội ngũ này với âm mưu làm thay đổi chế độ ở Việt Nam trong tương lai. Họ gieo rắc vào giới trẻ khái niệm “cấp tiến”, “tự do”, “dân chủ” vô tổ chức, bất chấp luật pháp, tung hô những ý kiến “phản biện” ảo tưởng, xa rời thực tiễn.

Đáng tiếc, thời gian gần đây đã xuất hiện một số trí thức trẻ, học sinh, sinh viên đã “sập bẫy” bởi những chiêu trò ấy. Họ bị kích động và đăng lên các bình luận, hùa theo tư tưởng phản động, nói xấu chế độ, đề cao cái gọi là “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”... Một số bạn trẻ đã mơ hồ, hoài nghi, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng và thành quả cách mạng; tự đề cao cái tôi cá nhân, lối sống vị kỷ, cá biệt có trường hợp tha hóa về nhân cách, trở thành công cụ đắc lực cho các thế lực thù địch.

Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên

Để giúp cho thế hệ trẻ nhận diện được bản chất âm mưu của các thế lực thù địch, tỉnh táo, bản lĩnh, không để chúng lôi kéo, kích động, hơn lúc nào hết, chúng ta phải tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đây vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài.

Trước hết, chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá. Ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá của các thế lực thù địch; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác giáo dục thanh niên, trong đó, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của đội ngũ cán bộ, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối công tác; xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh niên trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp, nhất là trong việc tập hợp, đưa thanh niên vào sinh hoạt trong tổ chức. Đây chính là môi trường thuận lợi để họ học tập, rèn luyện, phát triển và cống hiến. Qua đó, trực tiếp tôi luyện, giáo dục cho thanh niên lý tưởng, hoài bão và khát vọng cống hiến; hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đức Phương
 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ