A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

37 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Nghị quyết TW 8

QPTĐ-Chiều ngày 19-10, Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết nêu rõ: Ngay khi Trung ương ban hành Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về thực hiện nghị quyết. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện, xã, cán bộ lãnh đạo quản lý phòng, ban, ngành MTTQ và các đoàn thể huyện phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản về mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ giải pháp xác định trong Nghị quyết. Kết quả đạt được trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy Đảng đã ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tỉ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 74%, hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 7%.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát được 1.884 tổ chức Đảng và đảng viên. Trong phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng bổ sung, điều chỉnh kế hoạch tác chiến phòng thủ theo quyết tâm A; chủ động thực hiện Chương trình 09 của Thành ủy về công tác quân sự, quốc phòng. Chất lượng công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng được nâng lên. Trong 10 năm, huyện đã chỉ đạo 64 lượt xã, thị trấn diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện và hai cuộc diễn tập phòng thủ huyện bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt...

Lực lượng vũ trang huyện chủ động huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trịnh Tiến Tường đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác dân tộc tôn giáo trên địa bàn; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm, huy động mọi nguồn lực cho việc xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ huyện; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm cơ bản, vững chắc phục vụ tốt cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng...

Đại diện lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trong dịp này, Huyện ủy Chương Mỹ đã trao giấy khen cho 19 tập thể, 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trần Đông-Văn Lộc

  


 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ