A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phủ nhận sạch trơn: Tổ mối trong thân đê ngăn lũ

QPTĐ-Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch, thì một trong những biểu hiện nhanh chóng dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đó là tuyệt đối hóa vai trò, ý chí của bản thân trong cải tạo thực tiễn, đốt cháy giai đoạn, bất chấp quy luật khách quan. Khi thực tiễn không đáp ứng được yêu cầu ý chí chủ quan của mình, thế là họ quay sang phủ định lý tưởng phấn đấu mà mình đã theo đuổi, phủ nhận sạch trơn toàn bộ sự nghiệp, thành quả cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ họa cho những thế lực phản động chống phá đất nước.

Tranh cổ động: Internet

Xin nêu một ví dụ về sự “phủ nhận sạch trơn” để làm rõ hơn từ mối nguy hại. Chúng ta phải công nhận với nhau rằng: Trước sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình thông tin, Đài truyền thanh cơ sở (hay gọi là loa phường) vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội với những ưu điểm mà không có loại hình truyền thông nào thay thế được. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, hệ thống truyền thanh cơ sở càng thể hiện tốt vai trò trong việc tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Trên địa bàn Thủ đô những năm gần đây, hệ thống loa phường ngày càng phát huy tối đa vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh các thông tin thời sự; thông báo các sự cố, tình huống đặc biệt khẩn cấp như thiên tai, bão lũ, phòng, chống dịch bệnh đến người dân. Đấy còn chưa kể trong quá khứ, nhờ có cảnh báo từ loa phường mà hàng ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Thủ đô biết được để phòng tránh, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản trước những đợt đánh phá ác liệt của máy bay Mĩ. Nhận thức được tầm quan trọng và hiệu quả của hệ thống truyền thanh cơ sở với đời sống kinh tế -xã hội, ngày 7/9/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025, trong quyết định cũng khẳng định: Thông tin cơ sở phát huy được vai trò là một kênh thông tin thiết yếu, có lợi thế nhất ở cơ sở: Gần dân, sát dân, tuyên truyền hiệu quả đến người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, mà không có kênh truyền thông nào có thể làm được với số lượng người được tiếp cận thông tin rất đông đảo đến khoảng 80 triệu người dân. Thế nhưng, thời gian qua chỉ vì một vài ý kiến nhỏ lẻ, thuộc về “thiểu số” cho rằng “loa phường không còn phù hợp với người dân Thủ đô”, rồi được một số tờ báo mạng cổ xúy, thế là tạo nên một trào lưu “phủ nhận sạch trơn” loa phường, bị tẩy chay, lên án, làm mất giá trị quý báu của nó. 

Thật buồn không kém, khi cái cách “phủ định sạch trơn” ấy lại hiện hữu và đang tồn tại trong đời sống một bộ phận CB, ĐV. Và chúng ta không khó để nhận ra, có những CB, ĐV mới ngày nào còn thề trung thành với Đảng, với cách mạng nay bỗng quay ngoắt lại, trở thành con người khác. Họ lên tiếng phản bác, phủ nhận những gì trước đây họ từng ủng hộ, cho là đúng, là phải. Những biểu hiện cụ thể là phản bác, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an, cổ xúy cho tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng mặt trái của xã hội, kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. 

Xin hãy quay về với lý luận gốc để nhận thức và tư duy lại. Theo quan điểm duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin, quá trình vận động, phát triển của mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan là quá trình liên tục thực hiện những bước phủ định kế tiếp nhau. Sự phủ định ấy không chỉ đơn thuần là thủ tiêu, phá hủy cái cũ, mà còn là sự giữ lại và phát triển những nhân tố tích cực đã có, tức là kế thừa. Trong quá trình phát triển, giữa cái cũ và cái mới, sự vật cũ và sự vật mới bao giờ cũng có mối liên hệ ràng buộc, tương tác qua lại, xâm nhập vào nhau, chuyển hóa lẫn nhau và làm tiền đề của nhau. Cái cũ, sự vật cũ khi mất đi không có nghĩa là mất đi hoàn toàn, mà trong nó vẫn được bảo tồn và giữ lại những yếu tố tích cực, những hạt nhân hợp lý để tạo tiền đề, nền tảng cho sự phát triển tiếp theo. Thực chất nó là khâu trung gian liên hệ giữa cái cũ, sự vật cũ với cái mới, sự vật mới. Ngược lại, cái mới, sự vật mới phát triển cao hơn không phải từ hư vô, trên mảnh đất trống không, mà là kết quả phát triển hợp quy luật từ những gì hợp lý của cái cũ, sự vật cũ; là kết quả của sự đấu tranh và kế thừa tất cả những yếu tố còn tích cực của cái cũ, sự vật cũ. Cái mới ra đời và phát triển trên cơ sở tiếp nối những yếu tố tích cực và loại bỏ những yếu tố tiêu cực của cái cũ. 

Nên trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII của Đảng cũng đã chỉ ra biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rõ nhất là quan điểm, tư tưởng phản bác, phủ nhận những vấn đề chính trị cốt tử của Đảng và thể chế chính trị-xã hội ở nước ta, từ chủ nghĩa Mác-Lênin đến các nguyên tắc tổ chức của Đảng. Chính từ sự “phủ nhận sạch trơn” đó cuối cùng sẽ đưa tới những hành động sai trái là đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”; nói, viết, làm trái quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bất mãn, chống đối chính quyền; đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay nhiều đối tượng trong đó có CB, ĐV đã lợi dụng các phương tiện truyền thông nhất là mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, truyền bá tư tưởng phản động.

Do đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thường xuyên giáo dục, quán triệt cho CB, ĐV và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, quan điểm và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của hệ thống chính trị, CB, ĐV, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nội dung, chương trình giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần của toàn xã hội, xây dựng cho CB, ĐV niềm tin khoa học vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Đồng thời cung cấp kịp thời những thông tin nhằm nhận diện đúng các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, qua đó tăng cường sức đề kháng, nâng cao cảnh giác và tinh thần chủ động trong đấu tranh.

NGUYỄN VĂN TUÂN
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ