A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vinh quang trên con đường xây dựng Đảng

QPTĐ-Cách đây 90 năm, tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ Nhất họp từ 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương đã cử ra các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (Tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương). Ban Bí thư T.Ư Đảng (Khóa IX) quyết định lấy ngày 14/10 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp. Trải qua quá trình ra đời và phát triển, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. 

Đảng ủy Cục Chính trị trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng  cho các đảng viên. (Ảnh: H.Hải)

Phát huy truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, những năm qua, Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã không ngừng đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tham mưu đề xuất với Chủ nhiệm Chính trị, Thường vụ Đảng ủy BTL về công tác xây dựng Đảng. Trong đó nét nổi bật là: Hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện nghiêm nguyên tắc và cơ chế lãnh đạo đối với cấp ủy Đảng, chức năng, nhiệm vụ, chế độ công tác, quy chế làm việc của cơ quan chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị có phẩm chất chính trị vững vàng, tiêu biểu mẫu mực trong chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, là trung tâm đoàn kết trong đơn vị; các chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng được duy trì thực hiện nghiêm túc, phương pháp, phong cách lãnh đạo luôn đổi mới, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, sát cơ sở. 

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Đình Đoàn, Trưởng ban Tổ chức, Sư đoàn Bộ binh 301 cho biết: “Nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, sâu sát của Phòng Tổ chức, chúng tôi kịp thời tham mưu với chỉ huy các cấp về việc đổi mới, nâng cao năng lực triển khai, cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở trong toàn Đảng bộ Sư đoàn. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; thực hiện đúng quy trình, phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm và kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và XII), công tác bồi dưỡng và kết nạp Đảng luôn được chú trọng. Nhờ đó, Đảng bộ Sư đoàn luôn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Cùng với đó, công tác giáo dục, quản lý rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên, phát triển Đảng và công tác khen thưởng, công tác tài chính Đảng được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng. Tiêu biểu nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ BTL đã phát triển được 618 đảng viên mới, đề nghị và tặng huy hiệu 30 và 40 năm tuổi Đảng cho 119 đảng viên, kiện toàn 196 đồng chí là cấp ủy. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 03 và 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tốt, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ BTL.

 Đại tá Lê Đức Hậu, Trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị cho biết: “Với chức năng là cơ quan chủ trì tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Thời gian qua, Phòng Tổ chức đã kịp thời tham mưu với Thủ trưởng Cục Chính trị và Thủ trưởng BTL chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đúng thủ tục, nguyên tắc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ BTL lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc củng cố, kiện toàn, xây dựng, hoạt động của cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị luôn bảo đảm tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Nhờ phát huy tốt chức năng tham mưu của ngành Tổ chức với các chủ trương, giải pháp hiệu quả, phẩm chất, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp và đội ngũ đảng viên ngày càng nâng cao, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, hạt nhân lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với những kết quả đã đạt được, Phòng Tổ chức, Cục Chính trị, BTL Thủ đô Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ BTL Thủ đô trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NGUYỄN VĂN TUÂN
 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ