A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục truyền thống đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”

QPTĐ-Truyền thống là một giá trị văn hóa được kết tinh trong hoạt động thực tiễn của mỗi một quốc gia, dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử và những giá trị truyền thống tích cực luôn mang tính giáo dục sâu sắc cho thế hệ sau, trở thành lực lượng vật chất thúc đẩy sự phát triển. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã xây đắp nên nhiều truyền thống cao đẹp. Trong đó, truyền thống yêu nước, thương nòi; truyền thống đấu tranh bất khuất, lao động cần cù, sáng tạo, sống nhân nghĩa, thủy chung, thông minh hiếu học, đề cao nhân phẩm, quý trọng tình người... là những nét đặc sắc được các thế hệ người Việt Nam nối tiếp nhau nâng niu, giữ gìn, bồi đắp và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu và phát triển những giá trị truyền thống của dân tộc, kết hợp với những tinh hoa đạo đức của nhân loại lên đến đỉnh cao giá trị thành chủ nghĩa nhân văn, tư tưởng đạo đức trong sáng của Người. 

Trong diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, kết tinh của tinh hoa văn hoá Việt Nam. Người không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra một nền văn hóa mới, văn hóa cách mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nền văn hóa dân tộc, mà chính bản thân Người, cuộc sống của Người, những việc làm bình thường hằng ngày của Người là hiện thân của nền văn hóa Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam… Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị… Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng.

Tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của đạo đức dân tộc, tiêu biểu cho những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc và của Đảng ta. Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tin, sự cổ vũ, sự định hướng, là chuẩn mực mà mỗi cán bộ, đảng viên trong đó có cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội phải học tập, rèn luyện, phấn đấu noi theo đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”. Đạo đức “Bộ đội cụ Hồ” là đạo đức của người quân nhân cách mạng được giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” .

Trong chiến tranh chống xâm lược, việc giáo dục truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” được phát huy cao độ. Đây là một nguồn động lực tinh thần rất quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ dũng cảm, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày nay, trong điều kiện, hoàn cảnh mới của đất nước, những khó khăn, thách thức mới đặt ra cho mỗi cán bộ, chiến sĩ là phải giữ vững phẩm chất, đạo đức của người quân nhân cách mạnh, của “Bộ đội Cụ Hồ”, không những đấu tranh chống lại những luận điệu xấu độc, thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch, mà còn phải đấu tranh với chính mình để tránh sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, hư hỏng, biến chất làm mờ nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Trong tình hình nhiệm vụ hiện nay, việc chăm lo giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” là việc làm có ý nghĩa to lớn trong giáo dục, xây dựng, phát triển đạo đức cách mạng. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống trong quân đội hiện nay góp phần làm cho quân đội vững mạnh về chính trị và quân sự, quân đội đủ khả năng đối phó với mọi tình huống và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hữu Văn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ