A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bước ngoặt của lịch sử

QPTĐ-Trong tác phẩm “Hồ Chí Minh toàn tập”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc.  Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và lần đầu tiên tên nước Việt Nam có trên bản đồ thế giới, với tư cách và vị thế của một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã đưa người dân nước Việt từ thân phận nô lệ lầm than thành người làm chủ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, nhân dân ta đứng lên tiến hành Cách mạng Tháng Tám bằng chính sức mạnh đoàn kết toàn dân. Sức mạnh ấy đã tạo nên uy lực “long trời, lở đất” của cách mạng và chính sức mạnh ấy đã trở thành lực lượng vật chất ngày càng hùng hậu cho cả dân tộc, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc với những chiến công lừng lẫy: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đất nước sạch bóng quân xâm lược. Non sông thu về một mối. Cả nước đi lên CNXH. 

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhân dân ta lại phải đối mặt với kẻ thù trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Tiếp đó, nhân dân cả nước lại phải vượt qua khó khăn, thách thức do âm mưu, cấm vận và sự chống phá của các thế lực thù địch trong thời kỳ khôi phục, phát triển đất nước. Từ sau Đại hội VI của Đảng (năm 1986) với đường lối đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm, đưa đất nước phát triển rực rỡ. 

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nền kinh tế Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị-xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp. 

Nói về những thành tựu của đất nước trong suốt quá trình lịch sử đã qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”

Cơ đồ đất nước ngày càng trở nên tươi sáng bắt nguồn từ Cách mạng Tháng Tám và sau 75 năm vừa đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, vừa dựng xây đất nước, nhân dân ta càng thấy rõ tầm vóc, ý nghĩa, vai trò của Cách mạng Tháng Tám đối với lịch sử dân tộc. Đây là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc ta, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mãi mãi là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc ta.

Hữu Văn 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ