A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quản lý tài chính tốt, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

 

QPTĐ-Những năm qua, Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” và xây dựng, nhân điển hình tiên tiến đối với công tác tài chính đã được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc; bằng nhiều chủ trương, biện pháp phong trào thi đua đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, thúc đẩy công tác tài chính của cơ quan, đơn vị ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả; phục vụ tốt đời sống của bộ đội và góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.   

Đảng uỷ BTL Thủ đô Hà Nội đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính trong Bộ Tư lệnh; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và duy trì nghiêm Quy chế lãnh đạo công tác tài chính ở tất cả các cấp; thực hiện nền nếp chế độ công khai tài chính theo quy định của Bộ Quốc phòng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”. Tổ chức quán triệt tới từng cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của phong trào và những nội dung, tiêu chuẩn của một đơn vị quản lý tài chính tốt; trên cơ sở đó phát động rộng rãi trong toàn thể cán bộ nhân viên, để mỗi người, mỗi tập thể đều có trách nhiệm quản lý tài chính tốt, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để phong trào thi đua có sức lan tỏa vào từng công việc cụ thể, của từng đơn vị; hằng năm, Bộ Tư lệnh chỉ đạo kịp thời việc lập, phân bổ dự toán ngân sách; chủ động nắm các nguồn tài chính để cân đối, phân bổ ngân sách quốc phòng, ngân sách địa phương bảo đảm cho các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên; đã đáp ứng tốt hơn các nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, diễn tập, bảo quản vũ khí trang bị; đảm bảo đúng, đủ, kịp thời tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao đời sống bộ đội; đảm bảo tốt chế độ cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; chi trả kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách; tăng đầu tư cho mua sắm, nâng cấp, cải tiến, bảo quản, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Phân cấp ngân sách hằng năm đảm bảo toàn diện cho các nhiệm vụ, bố trí dự phòng hợp lý đáp ứng nhu cầu tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. 

Bộ Tư lệnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội kịp thời đề xuất với UBND thành phố để trình Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua phương án bố trí ngân sách địa phương hằng năm cho công tác quân sự, quốc phòng đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ. Thực hiện đúng các nội dung chi, các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức đã ban hành; giám sát chặt chẽ trước, trong và sau khi chi tiêu, chấp hành nghiêm quy định về thẩm định giá mua vật tư, tài sản và các hoạt động dịch vụ. Triển khai phân bổ, lập kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí theo tháng, quý trong dự toán ngân sách được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, có các biện pháp điều hành quyết liệt để thực hiện chi ngân sách đúng tiến độ, kiên quyết chấm dứt tình trạng chi dồn, chi ép ngân sách vào các tháng, quý cuối năm. Rà soát, quản lý chặt chẽ việc mua sắm các phương tiện, tài sản có giá trị lớn. Triển khai mua sắm theo phương thức tập trung, bằng hình thức ký thỏa thuận khung đối với các loại vật tư, hàng hóa theo quy định của Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc có nhiều biện pháp lãnh đạo, quản lý hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Từ năm 2010 đến năm 2020 đã triển khai thực hiện 36 dự án, công trình xây dựng theo phân cấp chủ đầu tư. Triển khai thực hiện Dự án xây dựng nhà ở công vụ tại phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai); chung cư quân nhân tại phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông); Trạm An điều dưỡng cán bộ Bộ Tư lệnh tại huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai); đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ tại căn cứ hậu phương. Quá trình triển khai xây dựng theo đúng thiết kế đã được duyệt, nghiệm thu từng hạng mục công việc và thực hiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng quy định. 

Bộ Tư lệnh giao cho Ban quản lý dự án theo dõi quản lý, thuê tư vấn giám sát và phân công cán bộ giám sát chặt chẽ, do đó các công trình xây dựng đều đảm bảo chất lượng. Thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện đúng quy định, lập hồ sơ quyết toán đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý, kịp thời. Các công trình đều thực hiện giám sát, báo cáo giám sát đầu tư đầy đủ, đúng quy định. Trong những năm qua, các công trình được đầu tư trong Bộ Tư lệnh đều đảm bảo chất lượng, không có sự cố xảy ra hoặc kém chất lượng, thất thoát lãng phí. Hiệu quả đầu tư các dự án đảm bảo mục tiêu đầu tư đặt ra, đáp ứng yêu cầu sử dụng và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Từ năm 2010 đến 2019 đã thẩm định quyết toán 169 dự án, hạng mục công trình hoàn thành với số vốn trên 2.376 tỷ đồng. 

Duy trì nền nếp, chế độ giao ban công tác tài chính.

Công tác lãnh đạo việc đảm bảo chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và các đối tượng chính sách luôn được coi trọng; thực hiện đúng các nội dung chi, các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức chi đã ban hành; thường xuyên phổ biến các văn bản chế độ, chính sách mới ban hành của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên tuyền, tổ chức thực hiện pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện giám sát chặt chẽ trước và trong khi chi tiêu, chấp hành nghiêm quy định về thẩm định giá mua vật tư, tài sản và các hoạt động dịch vụ, lao vụ. Quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt, tiền gửi, hạn chế dùng tiền mặt trong thanh toán chi tiêu. Rà soát, quản lý chặt chẽ việc mua sắm các phương tiện, tài sản có giá trị lớn; sửa chữa lớn trụ sở làm việc; thiết bị văn phòng; bảo quản các tài sản, doanh cụ, trang thiết bị làm việc để kéo dài thời gian sử dụng nhằm giảm kinh phí mua sắm; khuyến khích tăng hạn, kéo dài thời gian sử dụng các trang thiết bị, phương tiện. Giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; hạn chế chi phí tiếp khách, hội nghị, hội thảo, tập huấn, sơ tổng kết; bố trí cán bộ đi công tác hợp lý, không dùng xe công vào việc riêng, tổ chức đi xe chung để tiết kiệm, chống lãng phí... 

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, làm dịch vụ, bằng nhiều hình thức tổ chức làm dịch vụ, tận dụng đất quanh bếp, quanh nhà để trồng rau xanh, chăn nuôi bổ sung thêm vào bữa ăn của bộ đội. Trong dịp tết Nguyên đán, các đơn vị đều trích quỹ tăng gia sản xuất, làm dịch vụ trợ cấp cho người hưởng lương, Hạ sĩ quan, binh sĩ, kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm phấn khởi thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Minh Nguyễn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ